Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
декомпозирам - декомпозираш, несв. и св. 1. Разлагам на съставни части. 2. Спец. Развалям влакова композиция.
детерминирам - детерминираш, несв. и св.; какво. Определям, обуславям. Възпитанието до голяма степен детерминира поведението в обществото.
добронамерен - добронамерена, добронамерено, мн. добронамерени, прил. 1. Който се характеризира с добри намерения към някого или към нещо. Добр...
докривява ми - (или ти, му, и, ни, ви, им), несв. и докривее ми, св.; безл. Разг. Става ми криво, обхваща ме мъка, тъга, неприятно чувство.
драгоценност - драгоценността, мн. драгоценности, ж. Остар. 1. Само ед. Качество на драгоценен. 2. Обикн. мн. Скъпи вещи, накити; скъпоценност.
дактилология - само ед. Спец. Водене на разговор чрез използване на ръчната азбука на глухонемите.
далекопровод - мн. далекопроводи, (два) далекопровода, м. Мрежа за отвеждане на електрически ток на големи разстояния. // прил. далекопроводен, д...
данъкоплатец - мн. данъкоплатци, м. Гражданин на страна, който плаща данъци. Не всички данъкоплатци са се издължили навреме.
даракчийница - мн. даракчийници, ж. Работилница, в която е монтиран дарак за влачене на вълна, памук и др.
дебелоглавие - само ед. Пренебр. Прекалена упоритост, твърдоглавие.
деепричастие - мн. деепричастия, ср. Спец. В граматиката — неизменяема глаголна форма, която притежава глаголни и наречни признаци.
декларативен - дакларативна, декларативно, мн. декларативни, прил. Който има форма на декларация. Декларативен тон. // същ. декларативност, декла...
демагогствам - демагогстваш, несв. Служа си с демагогия.
демодирам се - демодираш се, несв. и св. Преставам да бъда модерен, не съм на мода.
демократичен - демократична, демократично, мн. демократични, прил. 1. Който се основава на демокрацията. Демократична държава. Демократични схващ...
демонстрация - мн. демонстрации, ж. 1. Масово шествие за израз на обществено-политически настроения. Протестна демонстрация. 2. Публично показван...
демонстрирам - демонстрираш, несв. и св. Правя демонстрация (в 1 и 2 знач.).
деребействам - деребействаш, несв. Постъпвам като деребей (във 2 знач.).
дерматология - само ед. Дял от медицината, който изучава кожата и свързаните с нея заболявания.
диагностирам - диагностираш, несв. и св. Поставям диагноза.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: