Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
трагикомедия - мн. трагикомедии, ж. 1. Спец. Драматическо произведение, съчетаващо трагични и комични черти. 2. Случка, едновременно с тъжни и ве...
транскрипция - само ед. 1. Спец. В езикознанието — предаване на думи или букви от един език с букви на друг език, като се спазва оригиналният изг...
транспозиция - мн. транспозиции, ж. Преместване, разместване.
третокласник - мн. третокласници, м. Ученик от трети клас.
триангулация - само ед. Спец. Метод за определяне на геодезични мрежи чрез мрежа от триъгълници, на които е измерена само едната страна и ъглите....
тригодишнина - мн. тригодишнини, ж. Навършване на три години от съществуването или ставането на нещо. Тригодишнина от основаване на училището.
тройкаджийка - мн. тройкаджийки, ж. Разг. Студентка или ученичка тройкаджия.
увековечавам - увековечаваш, несв. и увековеча, св.; какво/кого. Правя вечен; обезсмъртявам, прославям. Това откритие е увековечило името му. Кар...
удесеторявам - удесеторяваш, несв. и удесеторя, св.; какво. Правя да стане десет пъти по-голям, по-силен. Удесеторявам вложените средства. — удес...
уединявам се - уединяваш се, несв. и уединя се, св. Оттеглям се някъде сам; усамотявам се. Уединил се в монашеска килия. // прил. уединен, уедине...
фамилиарнича - фамилиарничиш, мин. св. фамилиарничих, мин. прич. фамилиарничил, несв.; с кого. Държа се фамилиарно.
фотографичен - фотографична, фотографично, мн. фотографични, прил. Фотографски.
функционален - функционална, функционално, мн. функционални, прил. 1. Който се отнася до функция. 2. Който лесно осъществява функцията си; практи...
факултативен - факултативна, факултативно, мн. факултативни, прил. Който не е задължителен, а е по избор. // нареч. факултативно.
фалшификатор - мн. фалшификатори, м. Човек, който прави фалшификати. Фалшификатор на пари. // прил. фалшификаторски, фалшификаторска, фалшификато...
фалшификация - мн. фалшификации, ж. 1. Фалшифициране. Правя фалшификация. 2. Фалшификат. Великолепна фалшификация на Рубенс.
фалшифицирам - фалшифицираш, несв. и св.; какво. 1. Подправям, имитирам с цел да бъде прието за истинско. Фалшифицирам пари. 2. Прен. Съзнателно ...
фармакология - само ед. Спец. Наука за лекарствата и влиянието им върху живия организъм. // прил. фармакологичен, фармакологична, фармакологично,...
фармакомания - само ед. Спец. Безконтролна употреба на лекарствени средства като болезнено увлечение.
фармацевтика - само ед. Фармация. // прил. фармацевтичен, фармацевтична, фармацевтично, мн. фармацевтични. Фармацевтична промишленост.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: