Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
скъпоценност - скъпоценността, мн. скъпоценности, ж. Скъп предмет, обикн. бижу, изработено от благородни метали и инкрустирано със скъпоценни кам...
смълчавам се - смълчаваш се, несв. и смълча се, св. Млъквам, утихвам, притихвам. Децата се смълчаха и се заслушаха. Машините са се смълчали.
сортировъчен - сортировъчна, сортировъчно, мн. сортировъчни, прил. Който е свързан със сортиране. Сортировъчна машина. Сортировъчни операции.
страхопъзльо - мн. страхопъзльовци, м. Разг. Страхливец.
стълкновение - мн. стълкновения, ср. 1. Сблъсък в неголеми размери; битка, престрелка, схватка. Стълкновения с полицията. 2. Прен. Сблъскване пор...
стълпявам се - стълпяваш се, несв. и стълпя се, св. Само мн. Събираме се на тълпа; скупчваме се.
стъпаловиден - стъпаловидна, стъпаловидно, мн. стъпаловидни, прил. Който е разположен на стъпала, степени; амфитеатрален. Стъпаловидно разположен...
стърчиопашка - мн. стърчиопашки, ж. Вид прелетна птица с щръкнала опашка.
субективизъм - само ед. 1. Спец. Философско направление, което отрича външния материален свят и го смята за резултат от усещанията и възприятията...
съвещавам се - съвещаваш се, несв. Съвместно с други обсъждам нещо; допитвам се. Съвещавам се със сътрудниците си.
съвременница - мн. съвременници, ж. Съвременничка.
съвременност - съвременността, само ед., ж. Всичко, което става сега; сегашният живот.
съдействувам - съдействуваш, несв. Съдействам.
съдийствувам - съдийствуваш, несв. Съдийствам.
съдържателен - съдържателна, съдържателно, мн. съдържателни, прил. Който има богато съдържание; съществен, смислен. Съдържателен разказ. // нареч...
съдържателка - мн. съдържателки, ж. Жена съдържател.
съединителен - съединителна, съединително, мн. съединителни, прил. Който служи за съединяване, за свързване. Съединителна тъкан. • Съединителен с...
съжителствам - съжителстваш, несв. 1. С кого. Живея заедно, на едно място с някого. Съжител-ствам с едно момче от моя град. 2. Проявявам се, съще...
съзаклятнича - съзаклятничиш, мин. св. съзаклятничих, мин. прич. съзаклятничил, несв. Правя съзаклятие; заговорнича.
съквартирант - мн. съквартиранти, м. Човек, който живее в същата квартира. Моят съквартирант е много приятен човек.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: