Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
наигравам се - наиграваш се, несв. и наиграя се, св. Играя до пълно насищане. Децата се наиграха в парка.
наплюскам се - наплюскаш се, св. - вж. наплюсквам се.
наслушвам се - наслушваш се, несв. и наслушам се, св.; на какво. Слушам до пълно насищане. Наслушах се на хубава музика.
набабувам се - набабуваш се, св. Бабувам до насита, до края на възможностите си.
наблюдателка - мн. наблюдателки, ж. Жена наблюдател.
навечерям се - навечеряш се, св. — вж. навечервам се.
нагревателен - нагревателна, нагревателно, мн. нагревателни, прил. Който служи за нагряване. Нагревателни уреди.
надвисвам се - надвисваш се, несв. и надвися се, св. 1. Като се премествам, закривам нещо. Бял кичур се надвиси над челото му. 2. Бавно засланям ...
надпреварвам - надпреварваш, несв. и надпреваря, св.; кого. Излизам по-напред от някого в състезание; надминавам.
надприказвам - надприказваш, несв. и св.; кого. Приказвам повече от някого, побеждавам някого с приказване.
надсмивам се - надсмиваш се, несв. и надсмея се, св.; над кого/над какво. Смея се на някого, присмивам се. Надсмива се над слабостите му.
наживявам се - наживяваш се, несв. и наживея се, св. 1. Живея достатъчно дълго. 2. Живея хубаво, според желанията си.
накалайдисам - накалайдисаш, св. — вж. накалайдисвам.
накалйдисвам - накалаидйсваш, несв. и накалаидйсам, св.; какво. Калайдисвам цялата повърхност на нещо.
наклеветявам - наклеветяваш, несв. и наклеветя, св.; кого. Клеветя някого, набеждавам.
належавам се - належаваш се, несв. и належа се, св. Лежа до пълно насищане.
налудувам се - налудуваш се, св. Лудувам до пълно насищане.
налудявам се - налудяваш се, несв. и налудея се, св. Лудея до пълно насищане.
налюбувам се - налюбуваш се, св.; на кого/ на какво. Любувам се до пълно насищане на нещо. Налюбувах се на чудесния пейзаж. Не мога да и се налюб...
наплаквам се - наплакваш се, несв. и наплача се, св. Плача много, до пълно насищане.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: