Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
претенциозен - претенциозна, претенциозно, мн. претенциозни, прил. Който претендира за нещо (обикновено да знае или да може); придир-чив, капризе...
произведение - мн. произведения, ср. 1. Продукт на физическа или умствена дейност. Тестено произведение. Литературно произведение. 2. Спец. В мат...
производител - производителят, производителя, мн. производители, м. Човек, който произвежда материални блага.
производство - обикн. ед. 1. Произвеждане (в 1 и 2 знач.). 2. Процес на създаване на материални блага. Хранително производство. 3. Резултатите от...
произшествие - мн. произшествия, ср. Случка, събитие, което нарушава нормалния, спокойния ход на нещата; инцидент, нещастие. Транспортно произшес...
промишленост - промишлеността, само ед., ж. Производство на материални блага с помощта на техника; индустрия.
пронизителен - пронизителна, пронизително, мн. пронизителни, прил. Който пронизва слуха; проглушителен, остър. Пронизителен смях.
просветление - само ед. Яснота в съзнанието и в душата; вътрешна хармония.
противоречив - противоречива, противоречиво, мн. противоречиви, прил. Който съдържа или изразява противоречие ( в 1 и 3 знач.). Противоречиви въз...
противоречие - мн. противоречия, ср. 1. Несъвместимост, несъгласуваност в мисли, изказвания, постъпки. Противоречие в изказванията им. 2. Мисъл, ...
професорство - само ед. Звание на професор.
прошенописец - мн. прошенописци, м. Остар. Човек, който пише прошения.
революционер - мн. революционери, м. 1. Човек, който подготвя революция, бунт и др. и/или участва в тях. Поет революционер. 2. Човек, който осъ...
регулировчик - мн. регулировчици, м. Длъжностно лице, което регулира уличното движение.
ретроспекция - обикн. ед. 1. Връщане назад, в миналото, за да се направи преглед. 2. Спец. Художествен похват, при който героят се връща в минало...
символически - символическа, символическо, мн. символически, прил. Символичен (в 1 знач.).
светейшество - само ед. Обикн. с ваше, негово и др. — титла на патриарх или на папа.
свидетелство - мн. свидетелства, ср. 1. Показание на свидетел (в 1 и 2 знач.). Давам свидетелства в полицията. 2. Показване, потвърждение. Свидет...
сводничество - само ед. Посредничество при установяване на сексуални контакти между мъже и жени с користни цели.
своевременен - своевременна, своевременно, мн. своевременни, прил. Който се извършва в необходимия момент. Своевременна намеса. // нареч своеврем...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: