Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
космополитен - космополитна, космополитно, мн. космополитни, прил. 1. Който се отнася до космополит. Космополитен стил на живот. 2. В който има х...
кощунствувам - кощунствуваш, несв. Кощунствам.
краткосрочен - краткосрочна, краткосрочно, мн. краткосрочни, прил. Който се осъществява в кратък срок или е предоставен за кратък срок. Краткосро...
крепостничка - мн. крепостнички. ж. Истор. Жена крепостник.
криминология - само ед. Спец. Наука за престъпността като социално явление.
криптография - само ед. Тайнопис.
културология - само ед. Спец. Научна област, свързана с изучаване духовната култура на обществото.
любознателен - любознателна, любознателно, мн. любознателни, прил. Който се стреми да придобие нови знания, да научава нови неща. Любознателен уч...
ласкателство - мн. ласкателства, ср. Думи, постъпки, които ласкаят. Сипя ласкателства.
ледоразбивач - мн. ледоразбивачи, (два) ледоразбивача, м. Мощен морски съд, приспособен за плаване през ледовете и за разбиването им, за да се по...
лесничейство - мн. лесничейства, ср. 1. Учреждение, което се грижи за запазването и използването на горите в определен район. Работя в лесничейст...
леточисление - само ед. Летоброене.
литографирам - литографираш, несв. и св. Отпечатвам по литографски начин. // същ. литографиране, ср.
логаритмувам - логаритмуваш, несв. Спец. В математиката — намирам логаритъма на дадено число. // същ. логаритмуване, ср.
любопитствам - любопитстваш, несв. Проявявам любопитство.
машинознание - само ед. Научна дисциплина, изучаваща устройството и работата на различни машини.
мюсюлманство - само ед. Мохамеданство.
макробиотика - мн. макробиотики, ж. Наука, която се занимава с възможностите за удължаване на човешкия живот, с дълголетието.
мародерствам - мародерстваш, несв. Извършвам мародерство.
международен - международна, международно, мн. международни, прил. 1. Свързан с отношенията между народите, с външната им политика. Международни ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: