Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
увеличителен - увеличителна, увеличително, мн. увеличителни, прил. Който увеличава. Увеличително стъкло.
увеселителен - увеселителна, увеселително, мн. увеселителни, прил. Който е предназначен за увеселение. Увеселителен парк. Увеселително заведение.
физкултурник - мн. физкултурници, м. 1. Спортист. 2. Учител по физкултура. Физкултурникът ръководи сутрешната гимнастика.
чувствителен - чувствителна, чувствително, мн. чувствителни, прил. 1. Който бързо се поддава на чувствата си. Чувствително дете. 2. Който лес...
безпринципен - безпринципна, безпринципно, мн. безпринципни.Който не следва никакви принципи.// същ. безпринципност, безпринципността.
бенедиктинец - (фр. benedictin по собств. лат. St. Benedictus - римски папа от VII в.)Църк. Монах от Бенедиктинския орден (основан в IX в. и дал ...
всекидневник - мн. всекидневници, (два) всекидневника, м.Вестник, който излиза всеки ден; ежедневник.
действителен - действителна, действително, мн. действителни, прил. 1. Който съществува в действителността; реален, истински. Действителен свят. 2...
дескриптивен - дескриптивна, дескриптивно, мн. дескриптивни, прил. Описателен. • Дескриптивна лингвистика. Структуралистично направление в америк...
ежеседмичник - мн. ежеседмичници, (два) ежеседмичника, м. Периодично издание, което излиза един път всяка седмица.
експедитивен - експедитивна, експедитивно, мн. експедитивни, прил. Който бързо и делово се справя с текущата си работа. // същ. експедитивност, е...
ексцентричен - ексцентрична, ексцентрично, мн. ексцентрични, прил. Който се отнася до ексцентрик. Ексцентрично поведение. Ексцентрична комедия. /...
земетресение - мн. земетресения, ср. Колебания на земната кора поради разместване на земните пластове; земетръс. Има земетресение. Силно земетрес...
изключителен - изключителна, изключително, мн. изключителни, прил. 1. Който е извън правилата; извънреден, специален. Изключителен случай. Изключ...
изселнически - изселническа, изселническо, мн. изселнически, прил. Който се отнася до изселник. Изселнически неволи.
изчислителен - изчислителна, изчислително, мн. изчислителни, прил. 1. Който се отнася до изчисление. Изчислителна работа. 2. Който извършва изчис...
индиферентен - индиферентна, индиферентно, мн. индиферентни, прил. Безразличен, безучастен. Индиферентен към политиката.
интелигентен - интелигентна, интелигентно, мн. интелигентни, прил. 1. Който е с високи интелектуални способности; умен, схватлив. Детето беше мно...
интелигенция - само ед. Хора, които професионално се занимават с умствен, обикн. творчески труд и образуват обществена прослойка.
квинтесенция - само ед. 1. Най-важното от същността, повтарящото се. Квинтесенцията на живота. 2. Истор. Петият и най-съществен елемент на телата...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: