Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
геоцентризъм - само ед.Название на господстващото в древността и Средновековието схщане, че центърът на Вселената е Земята, а Слънцето и другите ...
джоинтвенчър - мн. джоинтвенчъри, (два) джоинтвенчъра, м. Съвместно предприятие; обща, съвместна дейност, свързана с известен риск.
довършителен - довършителна, довършително, мн. довършителни, прил. Който е свързан с последния, с приключващия етап на нещо, обикн. на строителни...
допълнителен - допълнителна, допълнително, мн. допълнителни, прил. 1. Който е в допълнение към нещо; добавъчен. Допълнителни часове. Допълнителна...
дърводелство - само ед. Занятие на дърводелец.
егоцентризъм - само ед. Крайна форма в проявата на егоизъм, когато личното аз се поставя над всичко и всички. // прил. егоцснтричен, егоцентрична...
животновъден - животновъдна, животновъдно, мн. животновъдни, прил. Който е свързан с животновъдство.
жълто-червен - жълто-червена, жълто-червено, мн. жълто-червени, прил. Който е жълт с червен оттенък. Жълто-червен пламък.
изплъзвам се - изплъзваш се, несв. и изплъзна се, св. 1. Поради плъзгане изпадам, измъквам се. Рибата се изплъзваше от ръцете му. Чинията се изпл...
изпълнителен - изпълнителна, изпълнително, мн. изпълнителни, прил. Човек, който добросъвестно изпълнява нареждания и изисквания. • Изпълнителна в...
изпълнителка - мн. изпълнителки, ж. Жена изпълнител.
изстъпвам се - изстъпваш се, несв. и изстъпя се, св. Излизам напред, заставам пред другите. Изстъпи се напред и заговори на всички.
империализъм - само ед. Стремеж на една държава към разширяване на владенията и.
каменовъглен - каменовъглена, каменовъглено, мн. каменовъглени, прил. Който е свързан с каменни въглища. Каменовъглени залежи. Каменовъглено прои...
клерикаризъм - само ед. Направление, което се бори за надмощие на католическата църква в политическия и културния живот.
колективизъм - само ед. Морален принцип на взаимопомощ между хората и преданост към общите интереси. Колективизмът в родовото общество.
колониализъм - само ед. Политика на колониално потискане и владеене.
кръводарител - кръводарителят, кръводарителя, мн. кръводарители, м. Човек, който дава от кръвта си за преливане при нужда на болни хора.
кръвотечение - мн. кръвотечения, ср. Изтичане на кръв навън поради увреждане на стените на кръвоносните съдове.
кръгообразен - кръгообразна, кръгообразно, мн. кръгообразни, прил. Който има форма на кръг или се движи като в кръг. Кръгообразно движение. Кръго...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: