Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
бодърствувам - бодърствуваш, несв.Бодърствам.
бозаджийница - мн. бозаджийници, ж.Заведение, в което се приготвя и/или продава боза.
бохемствувам - бохемствуваш.Бохемствам.
берклеанство - (по англ. собств. епископ G. Berkeley (1684-1753)Филос. Емпирико-идеалистическо учение, основано на твърдението на Беркли, че съще...
библиомантия - (по библио- + гр. mantcia 'предсказване')Книж. Гадаене по книга, отворена на случайна страница.
биогеография - (по био- + география)Наука за географското разпространение и разпределение на животинските и растителните видове.// Прил. биогеогр...
бластомицети - (нлат. blastomycetes по гр. blastos 'израстък' + mykes 'гъба')Микробиол. Общо название на квасните гъбички.
бонапартизъм - (фр. bonapartlsme по собств. Bonaparte)Ист. Политическо течение във Франция през XIX в. за възстановяване династията на Бонапартов...
бюрократизъм - (фр. bureaucratisme по bureau 'бюро, канцелария' + гр. kratein 'управлявам, господствам')Формализъм, канцеларщ...
всеуслишание - само ед.Всеослушание.
вглъбявам се - вглъбяваш се, вглъбя се.1. Навлизам, прониквам навътре или надълбоко; вдълбочавам се.2. Съсредоточавам мислите си, вниманието си ...
вегетарианец - мн. вегетарианци.Човек, който не яде месо , а само растителна храна.// прил. вегетариански.
вегетарианка - мн. вегетарианки.Жена вегетарианец.
верноподаник - мн. верноподаници.Остар. Лице, предано на монарха.// прил. верноподанически.
версификатор - мн. версификатори.Човек, който с лекота реди стихове, който владее до съвършенство поетическата техника, но произведенията му обик...
вмешателство - мн. вмешателства, ср.Намеса в чужди дела, за да се окаже въздействие. Не търпя никакво вмешателство.
волунтаризъм - само ед.1. Спец. Направление във философията, приписващо на божествената или човешката воля основна роля в развитието на природата...
вразумителен - вразумителна, вразумително, мн. вразумителни, прил.Остар. Който може да вразуми.// нареч. вразумително.
всеослушание - само ед.• На всеослушание. Открито, пред всички. Заявявам на всеослушание.
втрещявам се - втрещяваш се, несв. и втрещя се.Слисвам се, изненадвам се и оставам неподвижен, с широко отворени очи.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: