Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
музикознание - само ед. Дял от изкуствознанието, който изучава историята и теорията на музиката. Българско музикознание.
националност - националността, мн. националности, ж. 1. Народност. 2. Принадлежност към някоя нация. Българска националност.
недостоверен - недостоверна, недостоверно, мн. недостоверни, прил. Който не отговаря на действителността; несигурен, който буди съмнения. Недосто...
нееднократен - нееднократна, нееднократно, мн. нееднократни, прил. Който не се извършва само един път, а повече пъти. Нееднократен победител в съ...
набозавам се - набозаваш се, несв. и набозая се, св. 1. Бозая до насита, насуквам се. 2. Прен. Ирон. Напивам се.
наименование - мн. наименования, ср. Название, име.
напакостявам - напакостяваш, несв. и напакостя, св.; на кого. Пакостя много. Напакостиха му.
наркотизирам - наркотизираш, несв. и св.; кого/ какво. Упойвам с наркотични вещества. — наркотизирам се. Пристрастявам се към наркотици, ставам н...
наркотически - наркотическа, наркотическо, мн. наркотически, прил. Наркотичен.
насекомояден - насекомоядна, насекомоядно, мн. насекомоядни, прил. Който се храни с насекоми.
натовареност - натовареността, само ед., ж. 1. Положен върху нещо товар. Поради голямата си натовареност камионът вървеше бавно. 2. Заетост. Той ...
натурфилософ - мн. натурфилософи, м. Последовател на натурфилософията.
неблагодарен - неблагодарна, неблагодарно, мн. неблагодарни, прил. 1. Който не проявява благодарност; непризнателен. Неблагодарни деца. 2. Който ...
неврологичен - неврологична, неврологично, мн. неврологични, прил. Който се отнася до невролог или до неврология. Неврологичен кабинет.
невропатолог - мн. невропатолози, м. Специалист по невропатология.
негостолюбив - негостолюбива, негостолюбиво, мн. негостолюбиви, прил. Който не обича гости. Негостолюбиво село. // същ. негостолюбивост, негостол...
недалновиден - недалновидна, недалновидно, мн. недалновидни, прил. Който не може да предвиди, не е далновиден. Недалновиден политик. // същ. неда...
недоволствам - недоволстваш, несв. Проявявам недоволство.
недоглеждане - мн. недоглеждания, ср. Грешка поради невнимание. Допуснал е правописни грешки от недоглеждане.
недооценявам - недооценяваш, несв. и недооценя, св.; какво. Не оценявам правилно, подценявам. Недооцених силите на противника си.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: