Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
вулканизация - (фр. vulcanisation)Хим. Обработка на суровия каучук в гума.// гл. вулканизирам.
грабителство - мн. грабителства, ср.Проява на грабител.
градинарство - само ед.Занятие, поминък на градинар. Занимавам се с градинарство.
галванизация - само ед. Спец.1. В техниката — покриване на повърхност с тънък пласт метал чрез електролиза.2. В медицината — лечебен метод чрез и...
галванизирам - галванизираш, несв. и св. Спец. Правя галванизация.
гастарбайтер - мн. гастарбайтери, м.Работник, имигрант, главно в Германия.
градобитнина - само ед.Това, което е унищожено, повредено от град.
гражданея се - гражданееш се, мин. св. гражданях се, мин. прич. гражданял се, несв.Подражавам на гражданите (в 1 знач.), искам да изглеждам гражд...
гражданствен - гражданствена, гражданствено, мн. гражданствени, прил.Публичен, широко известен.// същ. гражданственост, гражданствеността, ж. Доб...
грехопадение - мн. грехопадения, ср.1. Само ед. Според Библията — грехът на Адам и Ева, които нарушили забраната на Бог.2. Прен. Постъпка, извърш...
газгенератор - (нем. Gasgenerator по газ + лат. generator 'създател')Техн. Съоръжение за добиване на газ от твърди горива чрез непълно ...
гастроскопия - (нлат. gastroscopia по гастро- + гр. skopeo 'гледам')Мед. Пряко наблюдение на вътрешността на стомаха с гастроскоп.
геотектоника - (по гео- + тектоника)Дял от геологията, изучаващ строежа на земната кора и при-чините за образуването на земните форми.// прил. ге...
германизация - (по лат. germanus 'германски')Понемчване. // прил. германизирам.
германистика - (нем. Germanistik)Език. Дял от езикознанието, който изучава германските езици.
граммолекула - (по грам + молекула)Хим.Толкова грама от дадено вещество, колкото е неговото молекулно тегло.
гратификация - (лат. gratifikatio 'услужливост')Книж. Награда, възнаграждение.// прил. гратификационен.
Григориански - (по лат. собств. Gregorius, папа Григорий)В съчет. григориански календар: летоброене, въведено през 1582 г. ОТ папа Григорий XIII ...
гума арабика - (нлат. gummi arabicum)Смола от африкански акации, използвана за лепила, в медицината и др.
декадентство - само ед. Течение в литературата и изкуството, зародило се в края на ХIХ в., което се стреми към краен индивидуализъм и естетизъм.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: