Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
вулгаризация - само ед.Опростяване, опошляване.
вулгаризирам - вулгаризираш, несв. и св.; какво.Опростявам, опошлявам.
вулканизатор - мн. вулканизатори, (два) вулканизатора, м.Уред за поправка, лепене на гумени изделия, обикн. автомобилни гуми.
вулканизирам - вулканизираш, несв. и св.; какво.1. Подлагам на вулканизация.2. Разг. Поправям, лепя гумени изделия с вулканизатор.
въглехидрати - само мн.Спец. Органични съединения на въглерод, водород и кислород, които са от основно значение за живите организми като съставка...
възвеличавам - възвеличаваш, несв. и възвелича, ; кого/ какво.Представям като велик, превъзнасям, прославям.
възмогвам се - възмогваш се, несв. и възмогна се, св.Ставам заможен, забогатявам.
възнамерявам - възнамеряваш, несв.Имам намерение; мисля, замислям, обмислям. Какво възнамеряваш да направиш?
възнегодувам - възнегодуваш, св.Започвам да негодувам открито.
възобновявам - възобновяваш, несв. и възобновя.1. Почвам отново. Възобновиха атаките.2. Ремонтирам, обновявам, привеждам в предишното състояние.
възпитателка - мн. възпитателки, ж.Жена възпитател.
възпоменание - мн. възпоменания, ср.Възпоминание.// прил. възпоменателен, възпоменателна, възпоменателно, мн. възпоменателни.
възпоминание - мн. възпоминания, ср.Следа, запазена в паметта; спомен.// прил. възпоминателен, възпоминателна, възпоминателно, мн. възпоминателни...
възпроизведа - възпроизведеш, мин. св. възпроизведох, мин. прич. възпроизвел, св.— вж. възпроизвеждам.
вълнообразен - вълнообразна, вълнообразно, мн. вълнообразни, прил. Който има вид на вълни. Вълнообразна повърхност. Вълнообразна линия.
въодушевявам - въодушевяваш, несв. и въодушевя, св.; кого.Предизвиквам въодушевление. Никой не може да го въодушеви.— въодушевявам се/въодушевя с...
въртокъщница - мн. въртокъщници, ж.Разг. Жена въртокъщник.
версификация - (лат. versificatio) Книж.1. Стихосложение.2. Стихоплетство.// гл. версифицирам.// същ. версификатор.
вестибуларен - (фр. vestibulaire по лат. vestibulum 'преддверие')Анат. Отнасящ се до преддверието на ушния лабиринт.вестибуларен апарат...
визуализация - (фр. visualisation)Книж. Представяне във форма, удобна за зрително наблюдение.// гл. визуализирам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: