Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
стерилизатор - мн. стерилизатори, (два) стерилизатора, м. Апарат за обеззаразяване на хранителни стоки, инструменти, превързочни материали и др.
стерилизация - само ед. Стерилизиране.
стоматология - само ед. Спец. Дял от медицината, който се занимава с лечението на зъбите, венците и другите свързани с тях органи. // прил. стома...
стоматоложка - мн. стоматоложки, ж. Жена стоматолог.
страхувам се - страхуваш се, несв. Изпитвам страх; боя се, плаша се, безпокоя се, опасявам се. Страхувам се от тъмното. Страхувам се, че не мога ...
строполясвам - строполясваш, несв. и строполясам, св. Разг. Строполявам.
субординация - мн. субординации, ж. Система, при която по-нисшите се подчиняват на по-висшите; подчинение. // прил. субординационен, субординацио...
тежкотоварен - тежкотоварна, тежкотоварно, мн. тежкотоварни, прил. 1. Който е пригоден за превоз на тежки товари. Тежкотоварен влак. 2. Прен. Раз...
транспортьор - мн. транспортьори, (два) транспортьора, м. 1. Конвейер за преместване на товари. 2. Военна машина за превозване на хора и товари.
театрознание - само ед. Спец. Наука за театъра.
телеграфирам - телеграфираш, несв. и св. Изпращам телеграма. Трябва да телеграфирам вкъщи. // същ. телеграфиране, ср.
телеграфичен - телеграфична, телеграфично, мн. телеграфични, прил. Който става, който се съобщава чрез телеграф. Телеграфичен запис. //нареч. тел...
телетипистка - мн. телетипистки, ж. Жена телетипист.
телефонистка - мн. телефонистки, ж. Жена телефонист.
телохранител - телохранителят, телохранителя, мн. телохранители, м. Човек, който пази, защитава друг човек, обикн. високопоставен, срещу заплащан...
теоретизирам - теоретизираш, несв. и св. Разсъждавам теоретически, без връзка с практиката. // същ. теоретизиране, ср.
теснолинейка - мн. теснолинейки, ж. 1. Вид железопътна линия с по-малко междурелсово разстояние от нормалното. 2. Влак, който се движи по такава ...
тиранствувам - тиранствуваш, несв. Тиранствам.
топлотехника - само ед. Област от науката и техниката, която изучава методите и принципите за получаване, преобразуване, пренасяне и използване н...
топлофикация - само ед. Прокарване на отопление, чийто източник е топлоцентрала.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: