Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
разсъдителен - разсъдителна, разсъдително, мн. разсъдителни, прил. Който обича да разсъждава, да обмисля нещата; разсъдлив. // същ. разсъдителнос...
разсъхвам се - разсъхваш се, несв. и разсъхна се, св. За дървен съд и др. — свивам се от пресъхване и получавам цепнатини, дупки между елементите...
разчовърквам - разчовъркваш, несв. и разчовъркам, св.; какво. 1. Издълбавам, чопля с човъркане. Разчовърках тортата да си извадя че-решка. 2. За ...
разшътвам се - разшътваш се, несв. и разшътам се, св. Разшетвам се.
рационализъм - само ед. Философско направление, което се противопоставя на емпиризма, като признава разума за единствен и достатъчен критерий за ...
самодържавен - самодържавна, самодържавно, мн. самодържавни, прил. 1. Който се отнася до самодържавие. 2. Който е с абсолютна държавна власт.
стърпявам се - стърпяваш се, несв. и стърпя се, св. Разг. Сдържам се, възпирам се, овладявам се, обуздавам се. Стърпях се да не кажа какво мисля.
съвършенство - само ед. 1. Висша степен в проявата на някакви качества. Изпълнението - се доближава до съвършенството. 2. Идеал. Стремя се към съ...
съзерцателен - съзерцателна, съзерцателно, мн. съзерцателни, прил. 1. Който е склонен към съзерцание. Съзерцателна натура. 2. Който е изпълнен съ...
съучаствувам - съучаствуваш, несв. Съучаствам.
самодържавие - само ед. 1. Система на управление, основана на неограничена държавна власт. 2. Истор. В Русия преди революцията — неограничена вла...
самоиздръжка - само ед. Издръжка със свои приходи. Дъщеря ми вече е на самоиздръжка. Университетът е на самоиздръжка.
самосъзнание - само ед. Осъзнаване на собствената личност, на качествата и ролята и по отношение на обективния свят; съзнание.
сблъсквам се - сблъскваш се, несв. и сблъскам се, св. 1. С кого/с какво. При движение се срещаме и се удряме. В тъмния коридор се сблъсках с един...
свиневъдство - само ед. Теорията и практиката за развъждане и отглеждане на свине.
свръхпечалба - мн. свръхпечалби, ж. Печалба, която значително превишава средната.
сдървявам се - сдървяваш се, несв. и сдървя се, св. Ставам като дърво; вдървявам се. Кракът ми се сдърви.
седмоъгълник - мн. седмоъгълници, (два) седмоъгълника, м. В геометрията — многоъгълник със седем ъгъла.
серовъглерод - само ед. Спец. Безцветна леснозапалима течност с неприятна миризма с приложение в техниката и селското стопанство.
скотовъдство - само ед. Отглеждане и развъждане на полезни животни, добитък; животновъдство. // прил. скотовъден, скотовъдна, скотовъдно, мн. ско...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: