Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
ретранслация - само ед. Спец. Препредаване на радио- или телевизионна програма.
ретранслирам - ретранслираш, несв. и св.; какво. Препредавам.
реформаторка - мн. реформаторки, ж. Жена реформатор.
рецидивистка - мн. рецидивистки, ж. Жена рецидивист.
робовладелец - мн. робовладелци, м. Богат човек, собственик на роби в ранното класово общество. // прил. робовладелски, робовладелска, робовладел...
родоначалник - мн. родоначалници, м. 1. Най-старият запомнен прадядо (или прабаба), от който произлиза родът. 2. Прен. Основоположник, създател, ...
романтически - романтическа, романтическо, мн. романтически, прил. Романтичен.
рудиментален - рудиментарна, рудиментарно, мн. рудиментарни, прил. Зачатъчен, първичен, елементарен, основен. Рудиментарна наука. Рудиментарни ор...
самоотвержен - самоотвержена, самоотвержено, мн. самоотвержени, прил. 1. Който жертва своите интереси за общото благо. 2. Който е в резултат от ж...
самоснимачка - само ед. Приспособление към фотоапарат за самостоятелно снимане, без участието на човек. Апаратът е на самоснимачка.
самохвалство - само ед. Изтъкване на собствените достойнства.
семасиология - само ед. Спец. Дял от езикознанието, който изучава значението на думите; семантика (в 1 знач.).
светотатство - мн. светотатства, ср. 1. Остар. Само ед. Крадене на свети предмети, обикн. от черква. 2. Само ед. Оскверняване, поругание, подигра...
сеизмография - само ед. Записване на колебанията на земната кора със сеизмограф. // прил. сеизмографски, сеизмографска, сеизмографско, мн. сеизмо...
собственичка - мн. собственички, ж. Собственица.
социализация - само ед. 1. Приобщаване към среда, колектив, общество. 2. Превръщане на частната собственост в обществена.
спецификация - само ед. 1. Определяне и изброяване на специфични особености на нещо. 2. Спец. Основен документ от техническата документация, в ко...
стерилизирам - стерилизараш, несв. и св. 1. Какво. Обеззаразявам хранителни стоки, инструменти, превързочни материали и др. 2. Разг. Какво. Консе...
странствувам - странствуваш, несв. Странствам.
салтомортале - мн. салтоморталета, ср. 1. Опасен акробатически скок; салто. 2. Прен. Рисковано, опасно действие. 3. Прен. Внезапна крайна промяна...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: