Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
туберколозен - туберкулозна, туберкулозно, мн. туберкулозни, прил. 1. Който е болен от туберкулоза. 2. Който се отнася до туберкулоза. Туберкулоз...
уведомителен - уведомителна, уведомително, мн. уведомителни, прил. Който е предназначен да осведоми, да предупреди (обикн. за документ). Уведомит...
удовлетворен - удовлетворена, удовлетворено, мн. удовлетворени, прил. Който е получил удовлетворение. Искането ми е удовлетворено. // същ. удовле...
унищожителен - унищожителна, унищожително, мн. унищожителни, прил. Който унищожава. Унищожителна война. Унищожителна градушка. Унищожителна страс...
успокоителен - успокоителна, успокоително, мн. успокоителни, прил. Който успокоява. Успокоителна усмивка. Успокоителни думи. // нареч. успокоител...
физиологичен - физиологична, физиологично, мн. физиологични, прил. 1. Който се отнася до физиология. Физиологично наблюдение. 2. Естествен природ...
фоторепортер - мн. фоторепортери, м. Репортер, който илюстрира събитията с фотографски снимки.
хиперболичен - хиперболична, хиперболично, мн. хиперболични, прил. 1. Който се отнася до хипербола. 2. Прен. Преувеличен, изопачен. // нареч. хип...
християнство - само ед. 1. Широкоразпространена религия, в основата на която лежи култът към Исус Христос. 2. Тези, които изповядват тази религия...
членестоного - мн. членестоноги, ср. Безгръбначно животно, чиито крайници и тяло са съставени от членчета.
широколистен - широколистна, широколистно, мн. широколистни. Който е с широки и плоски листа, а не с игловидни.
безскрупулен - безскрупулна, безскрупулно, мн. безскрупулни.Който няма скрупули; безсъвестен, безогледен.// нареч. безскрупулно.// същ. безскрупу...
културтрегер - мн. културтрегери, м. Носител на дадена култура.
недвусмислен - недвусмислена, недвусмислено, мн. недвусмислени, прил. Който не е двусмислен; ясен, точен, категоричен, определен. Недвусмислен от...
недружелюбен - недружелюбна, недружелюбно, мн. недружелюбни, прил. Който не е дружелюбен; враждебен. Недружелюбен човек. // същ. недружелюбност, ...
предучилищен - предучилищна, предучилищно, мн. предучилищни прил. Който е преди първи клас на училището. Предучилищна възраст.
предчувствие - мн. предчувствия, ср. Предварително усещане, чувстване на нещо. Лоши предчувствия.
принудителен - принудителна, принудително, мн. принудителни, прил. Който се осъществява по принуда или чрез принуда. Принудителна работа. // същ....
присмехулник - мн. присмехулници, м. Човек, който се присмива.
причуе ми се - мин. св. причу ми се, мин. прич. причуло ми се, св. — вж. причува ми се.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: