Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
поленявам се - поленяваш се, несв. и поленя се, св. Разг. 1. Отдавам се на леност, ставам ленив. 2. Внезапно и за кратко време ме обхваща мързел,...
полесражение - мн. полесражения, ср. 1. Обикн. ед. Място, на което се води сражение; бойно поле. 2. Прен. Място на ожесточени спорове, дискусии.
поливалентен - поливалентна, поливалентно, мн. поливалентни, прил. 1. Спец. Който е с много валенции. 2. Многофункционален.
полуграмотен - полуграмотна, полуграмотно, мн. полуграмотни, прил. Недостатъчно грамотен. // същ. полуграмотност, полуграмотността, ж.
полуинтернат - мн. полуинтернати, (два) полуинтерната, м. 1. Само ед. Система за обучение на ученици, при която целият учебен процес се осъществя...
помещавам се - помещаваш се, несв. и поместя се, св. Намирам се в определено помещение, на определено място. Офисът се помещава на седмия етаж в ...
поправителен - поправителна, поправително, мн. поправителни, прил. Който е свързан с поправяне (в 3 знач.). Поправителна сесия.
последовател - последователят, последователя, мн. последователи, м. Човек, който следва някакво учение или примера на някого. Последовател на Буд...
постановявам - постановяваш, несв. и постановя, св.; какво. Издавам постановление.
постоянствам - постоянстваш, несв. Проявявам постоянство.
пост-рестант - само ед. Вид пощенска услуга, при която писмата остават в пощенската станция до потърсване от получателя; до поискване.
потребителка - мн. потребителки, ж. Жена потребител.
почервенявам - почервеняваш, несв. и почервенея, св. Ставам червен.
почувствувам - почувствуваш, св. Почувствам.
правителство - мн. правителства, ср. Висш изпълнителен орган на властта в държавата; министерски съвет, кабинет. // прил. правителствен, правител...
правоучастие - само ед. Право за участие в нещо.
празнословие - мн. празнословия, ср. Говорене на празни, безсмислени думи и самите думи.
праотечество - мн. праотечества, ср. Прародина.
прародителка - мн. прародителки, ж. Жена прародител.
пребледнявам - пребледняваш, несв. и пребледнея, св. Ставам блед.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: