Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
диригентство - само ед. 1. Занятие на диригент. 2. Специалност във висше музикално училище (консерватория). • Под диригентството (на някого). Под...
диспропорция - мн. диспропорции, ж. Липса на пропорционалност; несъответствие, несъразмерност. Диспропорция между мечти и реалност. // прил. дисп...
добродетелен - добродетелна, добродетелно, мн. добродетелни, прил. Който се характеризира с много добродетели, с висока нравственост. Добродетелн...
договореност - договореността, мн. договорености, ж. Условие в сключен договор. Изпълнявам договорености.
докиселее ми - мин. св. докиселя ми, мин. прич. докиселяло ми, св. — вж. докиселява ми.
едновременен - едновременна, едновременно, мн. едновременни, прил. Който става в едно и също време с друг. Едновременни действия. // нареч. еднов...
единоборство - само ед. Борба между двама, един срещу един.
едновремешен - едновремешна, едновремешно, мн. едновремешни, прил. Разг. Който е съществувал отдавна, преди много години. Приказваш ми за едновре...
екзотермичен - екзотермична, екзотермично, мн. екзотермични, прил. Спец. Който излъчва топлина. // същ. екзотермичност, екзотермичността, ж.
енциклопедия - мн. енциклопедии, ж. Научен справочник за всички или за отделни области на знанието във форма на речник. Българска енциклопедия. Е...
епикурейство - само ед. 1. Спец. Във философията — материалистическо учение на древногръцкия философ Епикур, който в основата на човешкото щастие...
зоологически - зоологическа, зоологическо, мн. зоологически, прил. Който се отнася до зоология и зоолог. Зоологически изследвания. • Зоологическа...
изографисвам - изографисваш, несв. и изографисам, се.; какво/кого. 1. Изписвам с икони или с библейски сцени. Църквата е добре изографисана. 2. П...
изподрасквам - изподраскваш, несв. и изподраскам, св.; какво/кого. Драскам всички от определен брой или драскам на много места. Храстите изподрас...
изпозабравям - изпозабравяш, несв. и изпозабравя, св.; кого/какво. Забравям почти всичко или почти всички.
изродявам се - изродяваш се, несв. Израждам се.
изследовател - изследователят, изследователя, мн. изследователи, м. Изследвач.
икономически - икономическа, икономическо, мн. икономически, прил. 1. Който се отнася до икономиката като стопанска система. Икономическа основа....
илюзионистка - мн. илюзионистки, ж. Жена илюзионист.
импресионист - мн. импресионисти, м. Последовател на импресионизма. Художник импресионист.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: