Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
експлоатирам - експлоатираш, несв. и св. 1. Какво. Подлагам на експлоатация (в 1 знач.). 2. Разг. Кого. Използвам чужд труд за лична облага.
емигрантство - само ед. Живот на емигрант, пребиваване на емигрант. В емигрантство.
ентусиазирам - ентусиазираш, несв. и св. кого. Предизвиквам ентусиазъм. — ентусиазирам се. Изпадам в ентусиазъм. Лесно се ентусиазира.
ентусиазиран - ентусиазирана, ентусиазирано, мн. ентусиазирани, прил. Който е обхванат от ентусиазъм или изразява ентусиазъм.
жандармерист - мн. жандармеристи, м. Истор. Полицай от жандармерията.
железничарка - мн. железничарки, ж. Жена железничар.
жестикулация - само ед. Жестикулиране.
жестикулирам - жестикулираш, несв. и св. Правя жестове с ръце при говорене. Жестикулирам оживено, усилено. // същ. жестикулиране. ср.
животновъдка - мн. животновъдки, ж. Жена животновъд.
журналистика - само ед. 1. Литературна публицистична дейност във вестник, списание, радио, телевизия и телеграфна агенция. 2. Специалност във вис...
завоевателен - завоевателна, завоевателно, мн. завоевателни, прил. Който е насочен към завоюване; завоевателски. Завоевателна война.
заплесвам се - заплесваш се, несв. и заплесна се, св. 1. В какво. Увличам се, унасям се в работа, грижи и не забелязвам нищо друго. Заплеснахме с...
зигзаговиден - зигзаговидна, зигзаговидно, мн. зигзаговидни, прил. Който има форма на зигзаг. Зигзаговидна линия.
зоогеография - само ед. Дял от биогеографията, който изучава разпределението на дивите животни по земята.
забранителен - забранителна, забранително, мн. забранителни, прил. Който забранява нещо. Забранителен пътен знак.
забременявам - забременяваш, несв. и забременея, св.; от кого. За жена и женско животно — ставам бременна, зачевам. // прил. забременял, забремен...
завещателски - завещателска, завещателско, мн. завещателски, прил. Който се отнася до завещател.
завтичвам се - завтичваш се, несв. и завтека се и завтичам се, св. Отправям се бързо към определено място или с определена цел. Завтекох се към м...
заглушителен - заглушителна, заглушително, мн. заглушителни, прил. 1. Който е много силен и заглушава, проглушава. Заглушителни викове. 2. Който ...
заговорничка - мн. заговорнички, ж. Жена заговорник.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: