Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
недостатъчен - недостатъчна, недостатъчно, мн. недостатъчни, прил. 1. Който не стига, в малко количество е. Недостатъчни средства. 2. Незавършен,...
недълготраен - недълготрайна, недълготрайно, мн. недълготрайни, прил. Който не трае дълго; кратък. Недълготрайна връзка. Недълготрайни колбаси.
неприсъствен - неприсъствена, неприсъствено, мн. неприсъствени, прил. Който не е задължителен; неработен, свободен, празничен. Неприсъствени дни.
непълнолетен - непълнолетна, непълнолетно, мн. непълнолетни, прил. Който не е навършил пълнолетие. Непълнолетно момиче.
непълнолетие - само ед. Качество на непълнолетен.
неръкотворен - неръкотворна, неръкотворно, мн. неръкотворни, прил. Остар. Който не е сътворен от човешка ръка. Неръкотворен паметник.
несъгласуван - несъгласувана, несъгласувано, мн. несъгласувани, прил. 1. Който не притежава съгласуваност. Несъгласувани действия. 2. Спец. В гра...
несъразмерен - несъразмерна, несъразмерно, мн. несъразмерни, прил. Който не е съразмерен. // същ. несъразмерност, несъразмерността, ж.
отмъстителен - отмъстителна, отмъстително, мн. отмъстителни, прил. Който не забравя да отмъщава, дори и за незначителни обиди. Отмъстителен човек...
обезоръжавам - обезоръжаваш, несв. и обезоръжа, св.; кого. 1. Отнемам оръжието на някого. Обезоръжих нападателя. 2. Прен. Лишавам от възможност з...
обезсърчавам - обезсърчаваш, несв. и обезсърча, св.; кого. Лишавам от смелост, от мъжество, от кураж. Несполуките го обсзсърчиха. — обезсърчавам ...
одързостявам - одързостяваш, несв. и одързостя, св.; кого. Вдъхвам дързост; насърчавам. — одързостявам се/одързостя се. Осмелявам се, решавам се.
околовръстен - околовръстна, околовръстно, мн. околовръстни, прил. Който минава околовръст, който заобикаля. Околовръстно шосе.
опръстенявам - опръстеняваш, несв. и опръстеня, св.; какво. Поставям пръстен — метална пластина с данни — на птица (или друго животно), за да се ...
ориентализъм - само ед. Съвкупността от особеностите на народите от Ориента.
оскърбителен - оскърбителна, оскърбително, мн. оскърбителни, прил. Който съдържа оскърбление. Оскърбителен тон.
осъществявам - осъществяваш, несв. и осъществя, св.; какво. Правя нешо да стане действителност. Осъществих мечтата си. — осъществявам се/ осъщест...
отмъстителка - мн. отмъстителки, ж. Жена отмъстител.
отстъпателен - отстъпателна, отстъпателно, мн. отстъпателни, прил. Който е свързан с отстъпване.
покъртителен - покъртителна, покъртително, мн. покъртителни, прил. Който предизвиква дълбока жалост, съчувствие; трогателен, прочувствен, сърцера...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: