Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
импровизация - мн. импровизации, ж. 1. Импровизиране. 2. Словесно или музикално произведение, създадено по време на изпълнение.
импровизирам - импровизираш, несв. и св.; какво. 1. Създавам или изменям произведение на изкуството по време на изпълнение. По време на спектакъл...
инсектология - само ед. Наука за насекомите; ентомология.
инструкторка - мн. инструкторки, ж. Жена инструктор.
интроспекция - мн. интроспекции, ж. В психологията — самонаблюдение от преживяващото лице; самонаблюдение.
инфантилност - инфантилността, само ед., ж. Състояние на инфантилен; недоразвитост.
информативен - информативна, информативно, мн. информативни, прил. Който информира, осведомява.
кинематограф - мн. кинематографи, (два) кинематографа, м. Спец. Апарат за снимане върху филмова лента на движещи се обекти или за прожектиране на...
книговезница - мн. книговезници, ж. Цех или работилница за подвързване на книги.
комплексиран - комплексирана, комплексирано, мн. комплексирани, прил. Който има комплекси (в 3 знач.). Комплексирана личност.
конвергенция - само ед. Спец. Съвпадение, сходство на признаци и свойства на независими предмети и явления, което се наблюдава в развитието на ор...
конфронтация - само ед. Противопоставяне. Конфронтация между партиите в парламента. Конфронтация на мнения.
корпоративен - корпоративна, корпоративно, мн. корпоративни, прил. Който е групов, затворен в границите на корпорацията. Корпоративни интереси.
калориметрия - само ед. Спец. Дял от физиката, в който се разглеждат методите за измерване на количеството топлина, което се поглъща или отделя п...
канцерогенен - канцерогенна, канцерогенно, мн. канцерогенни, прил. Спец. В медицината — който поражда рак.
карбонизация - само ед. Спец. 1. В химията — превръщане във въглища; овъгляване. 2. В химията — суха дестилация на дърва или каменни въглища. 3. ...
кардиография - само ед. Записване на ударите на сърцето с помощта на уред.
картоиграчка - мн. картоиграчки, ж. Жена картоиграч.
картотекирам - картотекираш, несв. и св.; какво. Правя картотека или въвеждам в картотека. Всички нови книги се обработват и картотекират.
километричен - километрична, километрично, мн. километрични, прил. 1. Който се отнася до километър. 2. Прен. Разг. Който е прекалено дълъг. Килом...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: