Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

goto - Намерени са 15 думи от търсенето
готов - готова, готово, мн. готови, прил.1. Който е завършен, който е окончателно направен. Готов ли е обядът? Списанието е готово за печа...
когото - вж. който.
готован - мн. готовановци, м.Разг. Пренебр. Човек, който не се труди, а живее наготово, като използва другите.
готована - мн. готовани, ж.Разг. Пренебр. Жена готован.
наготово - нареч. В готово състояние, приготвено от друг. Получи всичко наготово.
ваготония - (нлат. vagotonia по лат. vagus 'движещ се, блуждаещ' + гр.tonos 'тон')Мед. Вид невроза, състояние на повишена ...
заготовка - мн. заготовки, ж. 1. Само ед. Подготовка за производствен процес. Работя в цеха за заготовка на консерви. 2. Спец. Не напълно гото...
готовност - готовността, само ед., ж.1. Желание, добра воля да се направи нещо. Изразявам готовност да помогна.2. Състояние на подготвеност. И...
заготовчик - мн. заготовчици, м. Работник, който изработва заготовки.
многоточие - мн. многоточия, ср. Спец. Препинателен знак, състоящ се от три точки (...), който означава пропуск в текста.
подготовка - мн. подготовки, ж. 1. Само ед. Подготвяне. 2. Знания, придобити умения в определена област; квалификация.
боеготовност - боеготовността, само ед., ж.Готовност за бой, за воюване. Проверка на боеготовността на армията.
жертвоготовен - жертвоготовна, жертвоготовно, мн. жертвоготовни, прил. Който е готов да прави жертва (в 3 знач.). // същ. жертвоготовност, жертвог...
приготовлявам - приготовляваш, несв. Остар. Приготвям.
приготовление - мн. приготовления, ср. Обикн. мн. Предварително приготвяне за нещо; подготовка.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: