Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Б
бохча - мн. бохчи.1. Разг. Четвъртито парче плат за опаковане на дрехи във вързоп.2. Разг. Самия вързоп с дрехи в такъв плат.3. Диал. Покр...
боц - междум.Възклицание, което придружава бодване с показалеца, обикновено в игра с малко дете.
боцкам - боцкаш.Бода леко, без да причинявам болка.
боцман - мн. боцмани.Спец. Корабен старшина.
бошлаф - (тур. разг. bos laf от bos 'празен' + перс. laf 'говор')Разг. Празни приказки.
боя - мн. бои.1. Вещество за оцветяване.Боя за коса.2. Разг. Цвят, шарка, багра.3. Прен. Обикн. мн. Изобразителни средства. В романа тоз...
боя се - боиш се, боях се, боял се.Страхувам се, изпитвам страх. - Боя се, че.. - Етикетна формула при учтив отказ или възражение. Боя се, ...
бояджийница - мн. бояджийници.Работилница за боядисване на прежди, дрехи и под.
бояджия - мн. бояджии.1. Човек, който има бояджийница или работи в бояджийница.2. Работник, който боядисва помещения, сгради и под.// прил. ...
боядисам - боядисаш.- вж. боядисвам.
боядисвам - боядисваш и боядисам.Придавам определен цвят с боя; оцветявам, обагрям. Боядисвам прежда.
боязлив - боязлива, боязливо, мн.боязливи.Плах, нерешителен; страхлив.// нареч. боязливо.//същ. боязливост, боязливостта.
боязън - боязънта.Плахост, смущение, нерешителност; страх.
бояк - бойка, бойко, мн. бойки.1. Който проявява или изразява готовност за бой, за борба; войнствен.2 Смел, енергичен, решителен.// нареч...
брава - мн. брави.Механизъм за заключване на врата; ключалка.
бравада - (фр. bravade от ит. bravada)Книж. Безцелно юначество; самоизтъкване.
брависимо - (ит. bravissimo)Книж. Възклицание за изразяване на най-висока степен на одобрение; превъзходно.
браво - междум.За изразяване на одобрение, възхищение; отлично, много добре, превъзходно.
брада - мн. бради.1. Предната издадена част на долната челюст у човека; брадичка.2. Космите , които израстват по лицето на мъжа.3. Тези ко...
брадавица - мн. брадавици.Малък плътен израстък по кожата на човек или животно.// същ. умал. брадавичка.
брадва - мн. брадви.Желязно сечиво с дървена дръжка за сечене на дърва; секира.// същ. умал. брадвичка.
брадичка - мн. брадички.1. Брада (в 1 знач.).2. Малка брада (в 3 и 4 знач.); брадица.
брадство - мн. братства.1. Само ед. Разбирателство, дружба между хора и народи.2. Сдружение, дружество, съюз по професионален или с еднаква ц...
брадясал - брадясала, брадясало, мн. брадясали.Който е необръснат.
брадясам - брадясаш.- вж. брадясвам.
брадясвам - брадясваш и брадясам.Оставям да ми поникне и израстне брада (в 2 знач.).
бразда - мн. бразди.1. Дълъг недълбок ров в почвата изоран с плуг или рало.2. Следа като ивица по мека или водна повърхност.3. Разг. Струйк...
браздулица - мн. браздулици.Бразда (в 3 знач.).
браздя - браздиш, браздих, браздил.Правя, прокарвам, оставям бразди.
брак - бракът, брака, мн. бракове, (два) брака.Съжителство между мъж и жена като съпрузи, официално легитимирано чрез формален акт.// при...
бракма - мн. бракми.Разг. Пренебр. Счупен, раздрънкан предмет, машина, апарат.
бракониер - мн. бракониери.Човек, който бракониерства.// прил. бракониерски.
бракониерствам - бракониерстваш.Ловувам дивеч или риба в забранено време, в забранено или чуждо място или по непозволен начин.
бракониерствувам - бракониерствуваш.Бракониерствам.
бракосъчетание - само ед.Сключване на брак по установен граждански ред или чрез църковен обред.
бракувам - бракуваш.Обявявам за негодно за употреба.// същ. бракуване.
браман - (санскр. brahmana)Член на най-висшата каста в Индия - жреческата.
браманизъм - (по санскр. brahmana 'браман' + -изъм)Рел. Обществено-религиозна система в Индия, възникнала през X-IX в. пр. Хр. в замя...
брамин - мн. брамини.Член на висшата жреческа каста в Индия.
бран - бранта. само ед.Остар. Война, битка.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: