Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Б
баджанак - мн. баджанаци, м.Всеки един от съпрузите на сестри по отношение на другия.
бадминтон - (англ. badminton)Спорт. Игра с мрежа, ракети и топки с пера.
база - мн. бази.1. Съвкупнаст от условия; основа.2. Опорен пункт.3. Източник като средства за съществуване или дейност.4. Съвкупност от м...
базалт - само ед.Плътна или дребнозърнеста вулканична скала, обикновено с черен цвят, която се използва в пътното строителство.// прил. баз...
базар - мн. базари, (два) базара.1. Покрит пазар с множество малки магазини.2. Разпродажба организирана по определен повод.
базедов - (по собств. К. von Basedow (1799-1854) - немски лекар)В съчет. базедова болест (мед.) - заболяване вследствие ненормално усилена д...
базилика - мн. базилики.1. Истор. В древния Рим - правоъгълно здание за седалище на съд.2. Християнски храм в правоъгълна форма с множество к...
базиликум - (нлат. basilicum от гр. basilikon)Бот. Босилек. Osymum basilicum.
базилиск - (лат. basiliscus по гр. basiliskos 'царче')1. Мит. Баснословно животно с тяло на змия, глава на петел и корона на глават...
базирам - базираш.1. Обосновавам, основавам.2. Разполагам в база. - базирам се.1. Обосновавам се, основавам се.2. Използвам, имам като база.
базис - (лат. basis от гр. basis)Книж. База, основа.// Прил. базисен.
базисен - базисна, базисно, мн. базисни.Който се отнася до база; основен.
баир - мн. баири, (два) баира, м. Разг.Хълм, рид, бърдо.
бай - Разг. Само в съчетание с мъжко собствено име - за свойско назоваване на по възрастен мъж или в обръщение към него вместо официално...
байгън - (тур. baygin)Прилошаване, призляване.
байонет - мн. байонети, (два) байонета. Остар. Щик.
байпас - (англ. by-pass 'обиколен път')Мед. Хирургическа операция при сърдечна недостатъчност за свързване камерите на сърцето.
байрак - мн. байраци, (два) байрака, м. Остар. Разг.Знаме.
байрактар - байрактарят, байрактаря, мн. байрактари.1. Остар. Знаменосец.2. Прен. Главатар, водач.
байрактарка - мн. байрактарки.Жена байрактар.
байрам - мн. байрами, (два) байрама.Голям мохамедански празник след рамазана.
байт - (англ. byte)Инф. Единица за капацитет на памет, съдържаща 8 бита.
байц - байцът, байца.1. Водна или спиртна боя за повърностно оцветяване на дървени изделия, без да се скрива структурата на дървото.2. Ки...
байцвам - байцваш.1. Оцветявам или почиствам с байц.2. Подготвям за равномерно боядисване текстилни тъкани, прежди.
бак - (рус. бак от нидерл. bak(bord)Мор. Носова част на плавателен съд.
бака - мн. баки.Голям метален съд с дръжки за разнасяне храна на войници.
бакалавър - мн. бакалаври.Лице, което е получило първата (най-ниската) академическа степен (преди магистър и доктор), въведена най-напред в за...
бакалин - мн. бакали.Остар. Търговец на стоки за домакински нужди - предимно дребни стоки за храна.
бакалия - мн. бакалии.Стока, с която търгуват бакалите.
бакалница - мн. бакалници, ж. Остар. Разг.Магазин за хранителни и други дребни стоки за домакински нужди.
бакалски - бакалска, бакалско, мн. бакалски.Който се отнася до бакалин или бакалия.
бакара - (ит. baccara)Вид игра на карти.
бакборт - (нидерл. bakboord)Мор. Лявата страна на кораб.
бакелит - Вид пластмаса с добри изолационни свойства, поради което се употребява широко в електропромишлеността.// прил. бакелитов.
бакенбарди - само мн.Необръсната мъжка брада от слепоочията надолу покрай ушите.
бакии - бакия. Разг.1. Неизплатени, невърнати парични дългове.2. Изоставена, несвършена работа.
бакия - (тур. bakiye от ар.)Несъбрани стари дългове.
бакла - Вид бобово разтение с бели цветове и плод на едри зърна в плоска шушулка; черен боб.
баклава - мн. баклави.Силно подсладена и напоена с гъст захарен сироп баница с пълнеж от орехи между отделните кори.
бакпулвер - Бял прах от натриев бикарбонат и слаби киселини,който се употребява в сладкарството за бухване на сладко тесто.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: