Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Б
брана - мн. брани.Земеделско сечиво за рабиване и разнасяне на буците пръст в изорана площ.
бранител - бранителят, бранителя, мн.бранители.1. В спортни игри - защитник; играч от защитната линия.2. Пазител, защитник.
браносам - браносаш.- вж. браносвам.
браносвам - браносваш и браносам.Бранувам.
брантия - мн. брантии.1. Разг.Грубо. Развратна жена, курва.2. Остар. Стара мома или стара, изоставена жена.
бранувам - брануваш.Обработвам с брана.// същ. брануване.
бранш - браншът, бранша, мн. браншове, (два) бранша.Клон от търговията, занаятчийството, промишлеността; отрасъл.// прил. браншов.
браня - браниш, браних, бранил.Отбранявам, защитавам; пазя, предпазвам; отстоявам.
браслет - (фр. bracelet)Книж. Гривна.
брат - братът, брата, мн. братя.1. Син по отношение на другите деца от едни и същи родители.2. Близък човек; другар, приятел, съмишленик....
братовчед - мн. братовчеди.Син на брат или сестра по отношение на децата на останалите братя и сестри.
братовчедка - мн. братовчедки.Дъщеря на брат или сестра по отношение на децата на останалите братя и сестри.
братски - братска, братско, мн. братски.1. Който е свойствен на брат (в 1и 2 знач.).2. Прен. Близък, приятелски, родствен по дух.// нареч. б...
братушка - мн. братушки.Истор. Обикн. мн. Название на войник от руската армия, участвал в Руско-турската освободителна война през 1877-1878 г...
браузър - (англ. browser)Компютърна система за оперативно действие в интернет.
брахиозавър - (нлат. brachyosaurus)Палеонт. Изкопаемо земноводно животно от мезозоя, дълго до 24 м.
брахицефал - (нлат. brachycephalus по гр. brachys 'къс' + kephale 'глава')Антроп. Кръглолик човек, т. е. чиято глава е с по...
Брахма - (санскр. собств. Brahma)Рел. В индуизма - първият от тримуртите, аспектът на бог като Творец.
брахман - вж. браман.
брахманизъм - вж. браманизъм.
брашно - само ед.1. Смляно на прах хлебно или кръмно зърно.2. Нещо стрито на прах.// прил. брашнен.
бре - част.Диал. При обръщение или вместо обръщение - за изразяване на фамилиарност, пренебрежение, ирония.
брегови - брегова, брегово, мн. брегови.Който се отнася до бряг на море или река.
бреза - мн. брези.Широколистно дърво с бяла кора и сърцевидни листа.// прил. брезов.
брезент - само ед.Груб непромокаем плат за палатки, за покриване на предмети, оставени на открито.// прил. брезентов.
брей - междум.1. За изразяване на възражение.2. С удължаване на гласната е - за израз на продължаващо учудване.
брейк - (англ. break)Американски танц с разчупени движения в равномерен ритъм.
бреме - мн. бремета.1. Само ед. Дълг, задължение, което се изживява като тежест.2. Остар. Товар, който може да се носи наведнъж от човек и...
бременен - бременна, бременно, мн. бременни.За жена или женско животно - която носи плод в утробата си.
бременност - бременността. само ед.1. Състояние на бременна.2. Периодът на развитие на зародиша в женския организъм.
бретон - мн. бретони, (два) бретона.Коса спусната върху челото, подрязана в права линия.
бриг - (англ. brig, съкр. от brigantin)Мор. Двумачтов военен кораб.
бригада - мн. бригади.1. В армията - войскова единица от няколко полка.2. Производствена група.3. Истор. Група от хора (студенти, ученици, с...
бригадир - мн. бригадири.1. Ръководител на бригада (в 2 знач.).2. Участник в бригада (в 3 знач.).// прил. бригадирски.
бригадирка - мн. бригадирки.Жена бригадир.
бригантина - (фр. brigantin от ит. brigantino)Мор. Вид малък двумачтов кораб.
бридж - бриджът, бриджа, само ед.Вид игра на карти за две двойки играчи, при която едната двойка обяваява резултат и се стреми да го пости...
бридж белот - само ед.Игра на карти за две двойки играчи разновидност на белота.
бриз - бризът, бриза, мн. бризи.Слаб крайморски вятър, който през деня духа от морето към сушата а през нощта - обратно.
брикет - (фр. briquette)Пресован във формички въглищен прах за отопление.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: