Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Б
блокада - мн. блокади, ж.1. Спец. Обкръжаване. Обграждане на сухо или по море с войска и военна техника с цел да се изолира или унищожи прот...
блокаж - (фр. blocage)1. Блокиране.2. Спорт. Защита при бокса, като само по-нечувствителни части на тялото се излагат на удари.
блокирам - блокираш, несв. и св.1. Какво/що. Правя блокада; обкръжавам, изолирам, изключвам, ограничавам.2. Какво/що. Правя запор (на суми, и...
блокхауз - (нем. Blokhaus)Воен. Отбранителна постройка от пръст, дърво, камък, бетон за самостоятелна продължителна отбрана на малка военна ч...
блокшрифт - (нем. Blockschrift)Печ. Вид плътен шрифт само с главни букви.
блондин - мн. блондини, м.Русокос мъж със сини очи.
блондинка - мн. блондинки, ж.Жена блондин.
блуден - блудна, блудно, мн. блудни, прил.Остар. Който живее в разврат; развратен, порочен.• Блудният син се завръща. Лице, което, след кат...
блудкав - блудкава, блудкаво, мн. блудкави, прил.1. За питие — което няма никакъв вкус.2. Прен. Който е лишен от дълбочина; повърхностен, пр...
блудница - мн. блудници.Развратница, скитница.
блудствам - блудстваш, несв.Върша блудство.
блудство - мн. блудства, ср.Разврат, поквара; полово извращение.
блуждая - блуждаеш, блуждах, блуждал.1. Движа се без определена посока и цел; лутам се, щурам се, бродя, витая.2. За очи. поглед, мисъл — пр...
блуза - мн. блузи, ж.Къса горна женска дреха, обикн. от тънък плат или плетена. Блуза с дълъг ръкав. Блуза с къс ръкав.// същ. умал. блузк...
блузон - мн.блузони, (два) блузона, м.Плетена блуза с дължина докъм коленете, обикн. с ластик в долния край, която се носи най-често с пант...
блуминг - мн. блуминги, (два) блуминга, м.Спец. Машина за пресоване на стоманени късове с голямо напречно сечение.
блус - блусът, блуса, мн. блусове, (два) блуса, м.1. Американска негърска песен в бавно темпо.2. Танцова мелодия в бавно темпо.
блъввам - блъвваш, несв. и блъвна, св.; какво/що.Бълвам внезапно, изведнъж, със сила.
блъвна - блъвнеш, мин. св. блъвнах, мин. прич. блъвнал, се.— вж. блъввам.
блъсвам - блъсваш, несв. и блъсна, се.; кого/какво.1. Блъскам (в 1 и 2 знач.) изведнъж.2. Прен. Обикн. за тежка, неприятна миризма — раздраз...
блъскам - блъскаш, несв.1. Кого/какво. Бутам, тласкам, тикам. Той я блъска с все сила напред. Защо ме блъскаш?2. Какво/кого. В какво/в кого,...
блъсканица - мн. блъсканици, ж.Само ед. или само мн. Бутане, тласкане в тълпа, в навалица. Такава блъсканица беше на пазара! Страшни блъсканици...
блъсна - блъснеш, мин. се. блъснах, мин. прич. блъснал, св.— вж. блъсвам.
блъф - блъфът, блъфа, мн. блъфове. (два) блъфа, м.Преднамерено създаване на лъжлива представа; измама, заблуда.
блъфирам - блъфираш, несв. и св.Правя блъф, служа си с блъф.
блюдо - мн. блюда, ср.1. Плитък разлат съд с кръгла или продълговата форма за ястия. Порцеланово блюдо.2. Ястието в такъв съд. Вкусни блюд...
блюдолизец - мн. блюдолизци. м.Пренебр. Човек, който ласкае, угодничи, сервилничи за облаги; подлизурка.
блюдолизнича - блюдолизничиш.Угоднича, лаская, сервилнича за облаги.
блюстител - блюстителят, блюстителя, мн. блюстители, м. (Често ирон.)Лице, което следи за строгото спазване на закони, правила, нравствени нор...
блюстителка - мн. блюстителки, ж.Жена блюстител.
блясвам - блясваш, блесна.1. Изведнъж издавам или отразявам ярка светлина. Вечер витрините блясват, отрупани с красиви вещи.2. Прен. Появява...
бляскав - бляскава, бляскаво, мн. бляскави, прил.1. Който излъчва или отразява ярка светлина. Бляскави звезди.2. Блестящ (във 2 знач.). Бляс...
бляскам - бляскаш.Издавам или отразявам ярка светлина на интервали. От време на време бляскаха светкавици и осветяваха пътя.
блясък - мн. блясъци, (два) блясъка, м.1. Силна, ярка светлина; лъскавина, отблясък. Силният блясък на светкавиците осветяваше пътя.2. Прен...
боа - мн. бои, ж.Грамадна неотровна тропическа змия с едри петна и люспи.
боабаб - вж. баобаб.
боаз - мн. боази, (два) боаза, м.Диал. Планински проход; дефиле, теснина.
боб - бобът, боба, мн. бобове, (два) боба, м.1. Само ед. Едногодишно растение, чиито шушулковидни плодове и зърната в тях се употребяват...
бобина - мн. бобини, ж. Спец. Макара или ролка, с намотана на нея нишка, лента, жица и пр.
бобинажен - бобинажна, бобинажно, мн. бобинажни, прил.Спец. Който се отнася до бобина. Бобинажен цех.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: