Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Б
баржа - (рус. баржа от фр. barge)Мор. Плавателен товарен съд с весла; шлеп.
бариера - мн. бариери.1. Подвижна дървена греда, която се спуска за преграда на път, обикн. който пресича жп линия.2. Дървена или метална пр...
барий - барият, бария.Химически елемент, мек сребристобял метал с реактивна способност.// прил. бариев.
барикада - мн.барикади.Заграждение от различни предмети, което служи за защита и/или преграда при улични боеве.//прил. барикаден.
барикадирам - барикадираш.1. Издигам барикада; преграждам с барикада.2. Преграждам, препречвам, обсаждам.барикадирам се1. Издигам барикада, за д...
барин - (рус. барин)Книж. Господин, господар; благородник.
барисфера - (фр. barisphere по гр. barys 'тежък')Геол. Централното ядро на земното кълбо, предполагаемо състоящо се от желязо, никел...
барит - (фр. baryte по гр. barys 'тежък' + -ит)Минер. Тежък минерал с различни цветове: бариев окис.
баритон - мн. баритони, (два) баритона.1. В музиката - среден по височина мъжки глас, между тенор и бас.2. Певец с такъв клас.3. Меден духов...
баркарола - (ит. barcarola по barca 'лодка')Муз. Венецианска лодкарска народна песен с лирично съдържание и плавна мелодия.
баркод - (англ. barcode)Търг. Маркиран с линии и цифри участък върху опаковката на стока с код за автоматична идентификация на производител...
барман - мн. бармани.Лице, което обслужва клиентите на/в бар.
барманка - мн. барманки, ж.Жена барман.
барна - барнеш, барнах, барнал.- вж. барвам.
баро- - (по гр. barys 'тежък')Първа съставна част на сложни думи със значение 'тежест, налягане', напр. барометър.
барограма - (по баро- + -грама)Физ. Крива линия, записана от барограф.
барограф - (по баро- + -граф)1. Физ. Уред за автоматично и непрекъснато записване на атмосферното налягане.2. Ав. Уред за записване скоростта...
барок - само ед.Истор. Стил в архитектурата и изкуството през XVI - XVIII век (предимно в Западна Европа), който се характеризира с пищнос...
барокамера - мн. барокамери.Камера с сгъстена или разредена атмосфера, в която се извършват различни изпитания и изследвания на апаратура или х...
барометър - мн. барометри, (два) барометъра.1. Уред за измерване на атмосферното налягане.2. Прен. Показател за някое измерение, за състояниет...
барон - мн. барони.Благородническа титла по-ниска от граф, както и лице, което има тази титла.
баронеса - мн. баронеси.Жена, която има титла барон.
баронет - (англ. baronet)Наследствена титла в Англия, по-ниска от барон, която се купува с пари.
бартер - мн. бартери, (два) бартера.В търговията - натурална размяна; пласиране на стоки срещу стоки.// прил. бартерен.
барут - мн. барути.Взривно вещество в снаряди,патрони, за експлозиви и др.// прил. барутен.
бархет - Мъхест памучен плат.// прил. бархетен.
барче - мн. барчета, ср.1. Малък бар.2. Малък шкаф в жилище, където се държат алкохолни напитки.
бас - басът, баса, мн. басове и баси, (два) баса.1. В музиката - най ниският мъжки глас.2. Певец с такъв глас.3. Духов или струнен музик...
басейн - мн. басейни, (два) басейна.1. Изкуствен водоем на открито или в сграда за къпане, плуване, украса.2. В географията - голяма водна ...
басетхорн - (нем. Bassethorn по ит. bassetto, умал. от basso 'бас' + нем. Horn 'рог')Муз. Тенорова разновидност на клариет...
басирам се - басираш се.Хващам се на бас; обзалагам се.
баскетбол - само ед.Спортна игра с топка между два отбора с по петима играчи, при която топката се хвърля с ръце, за да се вкара в специален к...
баскетболист - мн. баскетболисти.Спортист, който играе баскетбол.
баскетболистка - мн. баскетболистки.Жена баскетболист.
баски - (фр. Basque от лат. vasco)Народ, населяващ област в Пиренеите от френска и испанска страна, още преди идването на континента на ар...
баскларинет - (нем. Basklarinette)Муз. Басова разновидност на кларинета.
басма - мн. басми.Тънък памучен плат на различни шарки.// прил. басмен.
басма-тютюн - (по тур. basma 'басма' + tutun 'тютюн')Бот. Дребнолистен ароматен тютюн.
баснословен - баснословна, баснословно, мн. баснословни.Необичайно голям, изключителен.
басня - мн. басни, ж.1. Спец. В литературата - кратко поучително произведение в стихове или проза, в което чрез разказ за животни се изобр...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: