Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Б
бежанец - мн. бежанци.Човек, който е напуснал родното си място поради преследване, войни, размирици и др. обстоятелства.// прил. бежански.
бежанка - мн. бежанки.Жена бежанец.
бежешката - нареч.Бежешком.
бежешком - нареч.Бягайки, тичайки.
бежов - бежова, бежово, мн. бежови.Който има цвят между светлокафяв и кремав.
без - предлог.1. За означаване на отсъствие.2. За означаване на недостиг.Без да. Съюз.За въвеждане на подчинено изречение за начин, коет...
без- - представка.1. В състава на прилагателни имена със значение отсъствие на това, което се назовава с мотивиращото съществително, напр...
безапелационен - безапелационна, безапелационно, мн. безапелационни.Който не допуска, не търпи възражения; категоричен.// същ. безапелационност.
безбожен - безбожна, безбожно, мн. безбожни.Който е безсъвестен, нечестен; недопустим.// нареч. безбожно.
безбожие - само ед.Липса на вяра; атеизъм.
безбожник - мн. безбожници.1.Човек, който не вярва в бог; неверник.2. Прен.Човек с безбожни прояви и постъпки.
безбожнича - безбожничиш, безбожничих, безбожничил.Проявявам се като безбожник.
безброен - безбройна, безбройно, мн. безбройни.Който е неизброим, многоброен, неизчерпаем.
безброй - нареч.Само в съчетание със съществителни имена в множествено число - много,извънредно много.
безвкусица - мн. безвкусици.Отсъствие, липса на добър вкус.
безвластие - мн. безвластия.Отсъствие на държавна или местна власт; анархия.
безвъзвратен - безвъзвратна, безвъзвратно, мн. безвъзвратни.Който не може да се върне, не може да се предотврати.// нареч. безвъзвратно.// същ. б...
безвъзмезден - безвъзмездна, безвъзмездно, мн. безвъзмездни.Който се предоставя даром, за който не се иска нищо насреща.// нареч. безвъзмездно.
безгласен - безгласна, безгласно, мн. безгласни.1. Който не се чува, не издава шум; мълчалив.2. Прен. Който не изразява свое мнение или чието ...
безграничен - безгранична, безгранично, мн. безгранични.1. Който няма видими граници; просторен, обширен, всеобхватен.2. Който е във висока степ...
безгрешен - безгрешна, безгрешно, мн. безгрешни.Който няма грехове или не допуска грешки.
безгрижен - безгрижна, безгрижно, мн. безгрижни.Който няма грижи или изразява отсъствие на грижи.// нареч. безгрижно.// същ. безгрижие.
безгръбачен - безгръбначна, базгръбначно, мн. безгръбначни.1. В биологията - за животно, което няма гръбнак.2. Прен. Който няма лично достойнств...
бездарен - бездарна, бездарно, мн. бездарни.Който е лишен от талант, от дарба; посредствен.
бездарник - мн.бездарници.Бездарен човек.
бездарница - мн.бездарници.Жена бездарник.
бездействам - бездействаш.Стоя, без да проявявам дейност; не работя, нищо не правя.
бездействувам - бездействуваш.Бездействам.
безделие - Прекарване на времето без работа; липса на желание за работа, лентяйство.
безделник - мн.безделници.Човек, на когото не му се работи; лентяй.
безделнича - безделничиш, безделничил, безделничих.Прекарвам времето си в безделие; отдавам се на безделие.
бездиханен - бездиханна, бездиханно, мн. бездиханни.В поезията и литературата - който не диша; безжизнен, мъртъв.//същ. бездиханност, бездиханн...
бездна - мн.бездни.1. Много дълбока пропаст.2. Прен. Нещо безкрайно и неизмеримо.
бездруго - нареч.Непременно, несъмнено, сигурно, и без това.
бездушен - бездушна, бездушно, мн.бездушни.1. Който не прояваява съчувствие и отзивчивост; безсърдечен.2. Който е лишен от живо чувство, от я...
бездушие - само ед.Отсъствие на съчувствие и отзивчивост; безсърдечие. Отнася се с бездушие към проблемите на хората.
бездънен - бездънна, бездънно, мн. бездънни.1. Който е извънредно дълбок; безкраен, безграничен.2. Ирон. Който поглъща или побира голямо коли...
безжизнен - безжизнена, безжизнено, мн. безжизнени.1. Мъртъв; без признаци на живот.2. Прен. Който е лишен от изразителност; неподвижен, безчу...
беззаветен - беззаветна, беззаветно, мн. беззаветни.Всеотдаен, самоотвержен.// нареч. беззаветно.
беззаконие - мн.беззакония.1. Отсъствие на законност; липса на достатъчно и добри закони.2. Нарушение на закона; произвол.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: