Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Б
битпазар - мн. битпазари, (два) битпазара, м.Пазар за стари вещи.// прил. битпазарски, битпазарска, битпазарско, мн. битпазарски.
битувам - битуваш, несв.; къде.Само в трето лице, ед. и мн. — съществувам, имам място, срещам се. Този мотив битува в цялата средновековна л...
битуми - (фр. bitume по лат. bitumen 'смола')Хим. Смолисти или катрановидни въглеводородни вещества, често с примес на кислород, ...
бифокален - (нлат. bifocalis)Опт. Който има два фокуса.
бифтек - мн. бифтеци, (два) бифтека, м.Порция печено крехко говеждо месо.
бифуркация - (фр. bifurcation, нем. Bifurkation по лат. bifurcus 'разклонен, чаталест')Книж. Разделяне на две; раздвояване, разклоняв...
бихейвиоризъм - (англ. bihaviourism по bihaviour 'поведение')Филос. Направление в психологията, отдаващо първостепенно значение на инсти...
бицепс - (нлат. biceps 'двуглав')Анат. Двуглав мускул на ръката между плешката и лакътя.
бич - бичът, бича, мн. бичове, (два) бича, м.1. Изплетени ремъци, върви, прикрепени на дървена дръжка, с конто се удря, бие; камшик.2. П...
бича - бичиш, мин. св. бичих, мин. прич. бичил, несв.; какво.Режа дървени трупи на дъски, греди и под.// същ. бичене, ср.
бичкия - мн. бичкии, ж.Опънат на рамка ръчен трион за рязане на дъски, дърва и под.
бичме - мн. бичмета, ср.Четвъртита дървена греда с дължина няколко метра, която се използва цяла или нарязана на дъска в строителството.
бичувам - бичуваш, несв.; кого.Остро порицавам, осъждам, критикувам.
бишкота - мн. бишкоти, ж.Вид шуплеста крехка бисквита с продълговата форма.
бия - биеш, мин. св. бих, мин. прич. бил, несв.1. Кого/какво. Нанасям удари, за да причиня болка. Той ме бие всеки ден.2. Какво. С удари...
бия се - биеш се, мин, св. бих се, мин. прич. бил се.1. По какво, в какво. Удрям се, блъскам се, мятам се. Птицата сс биеше в стените на кл...
бияч - мн. биячи, м.1. Човек, който бие други лица, обикн. за наказание.2. Разг. Топче, с което при игра се удрят останалите.3. Разг. Бор...
благ - блага, благо, мн. благи, прил.1. Кротък, мил. добър. Благ човек. Блага усмивка.2. Приятен, мек, топъл. Благи думи.3. Диал. Сладък....
благина - мн. благини, ж.1. Само ед. Блажно ястие; мазнина.2. Само ед. Качество на благ (в 3 знач.); сладост.3. Прен. Добрина.
благо - мн. блага, ср.1. Само ед. Благополучие, благоденствие, напредък, успех. За благото на всички.2. Само мн. Това, което задоволява чо...
благо- - Първа съставна част на сложни думи със значение:1. Добър, напр. благовъзпитан. благодетелен, благодеяние, благонадежден, благоразу...
благоволя - благоволиш, мин, ев. благоволих, мин. прич. благоволил, св. — вж. благоволявам.
благоволявам - благоволяваш, несв. и благоволи. св.Ирон. Проявявам готовност, разположение, добра воля. Той благоволи да ме приеме. Ще благоволит...
благовонен - благовонна, благовонно, мн. благовонни, прил.Ароматен, благоуханен. Благовонни масла.// същ. благовонност,мн. благовонността, ж.
благовоние - мн. благовония, ср.1. Само ед. Аромат, благоухание.2. Само мн. Ароматични масла; парфюм.
благоговеен - благоговейна, благоговейно, мн. благоговейни, прил.Който е изпълнен с благоговение.// нареч. благоговейно. Благоговейно мълчи.
благоговение - само ед.Дълбока почит, преклонение.
благоговея - благоговееш, мин. св. благоговях, мин.прич. благоговял, несв.; пред кого/пред какво.Изпитвам благоговение; отнасям се с благоговен...
благодарен - благодарна, благодарно, мм. благодарни. прил.1. Който чувства или изразява признателност. Аз съм ти изключите то благодарен за вси...
благодарение - само ед.Остар. Благодарност, признателност; удоволствие, задоволство. Благодарение на.Предлог.Поради, заради, по причина на.
благодарствен - благодарствена, благодарствено, мн. благодарствени.Който изразява благодарност.
благодаря - благодариш, благодарих, благодарил.1. Изказвам благодарност, признателност.2. В речевия етикет - учтива форма за съгласие или отка...
благодат - благодатта.Изобилие от природни блага, полезни за човека или с благотворно въздействие върху него.// прил. благодатен.
благоденствам - благоденстваш.Живея в благоденствие.
благоденствие - само ед.Благополучие, благосъстояние, добруване.// прил. благоденствен.
благоденствувам - благоденствуваш.Благоденствам.
благодетел - благодетелят, благодетеля, мн. благодетели.Човек, който върши добрини, прави благодеяния.
благодетелка - мн. благодетелки.Жена благодетел.
благодетелствам - благодетелстваш.Постъпвам като благодетел; върша благодеяния.
благодетелствувам - благодетелствуваш.Благодетелствам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: