Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Б
башибозук - мн. мн. башибозуци.1. Истор. Нередовна турска войска през XVIII-XIX век, разюздана и свирепа.2. Войник в тази войска.3. Прен. Лице...
башка - 1. Отделен, друг, различен.2. Нареч. Отделно, настрана.
башмаци - башмак.Диал. Вид обуща, подобни на галоши, каквито са носили в миналото жените на село.
баща - мн. бащи.1. Мъжки родител.2. Прен. Родоначалник, създател, основател.3. Прен. Покровител.// прил. бащин.
бащиния - мн. бащинии.Имот или наследство от баща.
бащински - бащинска, бащинско, мн. бащински.Който е свойствен на добър баща; доброжелателен.
бащинство - мн. бащинства.Кръвно родство между баща и неговото дете.
бащица - мн. бащици.1. Разг. Умалително-гальовно от баща.2. Разг. Ласкателно обръщение към мъж за покровителство, помощ, услуга.
бащичко - Разг. Лице, което по външни черти и характер прилича на баща си.
бая - баеш, баях, баял.Шепна тайнствени думи като помощ за излекуване, за премахване на болка.бая си.1. Ходя да ми баят.2. Пренебр. Прик...
баядерка - мн. баядерки.Индийска танцьорка и певица.
баялдисам - баялдисаш.- вж. баялдисвам.
баялдисвам - баялдисваш, баялдисам.Остар. Припадам, губя съзнание, примирам.
баян - мн. баяни, (два) баяна.Руски народен музикален инструмент - голяма ръчна хармоника със сложна клавиатура.
баяч - мн. баячи.Мъж, който се занимава с баене.
баячка - мн. баячки.Жена баяч.
бдителен - бдителна, бдително, мн. бдителни, прил.Който е с изострено внимание, зорък.// същ. бдителност, бдителността, ж.
бе - част. Разг.1. При обръщение обикн. към мъж или дете - за подсилване на обръщението и изразяване на близост, фамилярност.2. За обръ...
бебе - мн. бебета.Малко дете, още непроходило; пеленаче.// същ. умал. бебенце, бебче.// прил. бебешки.
бегач - мн. бегачи.1. Човек, който умее да бяга бързо.2. Спортист, който участва с състезние по бягане.3. Вид велосипед за спортни състеза...
беглец - мн.бегълци и беглеци.Човек, който тайно е напуснал мястото, където трябва да бъде; който е избягал от някъде.
беглик - 1. Истор. Данък в натура или в пари за феодалния владетел (бей) в Османската империя.2. Истор. Данък върху овцете и козите в натур...
бегликчия - мн. бегликчии.Човек, който е събирал данъка беглик.
бегом - нареч.С тичане, с бягане.
бегония - мн. бегонии.Декоративно растение със сърцевидни пъстри листа.
бегпайп - (англ. bagpipe)Муз. Шотландска гайда с четири тръби.
бегъл - бегла, бегло, мн. бегли, прил.1. Който е едва забележим. Бегла усмивка.2. Който трае кратко; бърз. Бегли срещи.3. Който е повърхно...
беда - мн. беди.1. Нещастие, неприятност.2. Неволя, лишение.
беден - бедна, бедно, мн. бедни.1. Който живее в материални и парични лишения и недоимък.2. Прен. Оскъден, недостатъчен.3. Прен. Обикн. чл...
беднея - беднееш.Ставам по беден; обеднявам.
беднотия - мн. беднотии.Бедност, сиромашия.
бедняк - мн. бедняци.Беден човек; сиромах.// прил. бедняшки.
бедрест - бедреста, бедресто, мн. бедрести.Който е с дълги или едри бедра.
бедро - мн. бедра.1. Горната част на крака - от коляното нагоре.2. В геометрията - всяка от двете равни страни на триъгълник.// прил. бедр...
бедствам - бедстваш.Живея в мизерия и немотия.
бедствие - мн. бедствия.Голяма обществена беда; напаст, катастрофа.// прил. бедствен.
бедствувам - бедствуваш, несв.Бедствам.
бедуин - мн. бедуини.Лице от номадско арабско племе в пустините.// прил. бедуински.
бедуинка - мн. бедуинки.Жена бедуин.
бедя - бедиш, бедих, бедил.Разг. Клеветя, обвинявам несправедливо; нарочвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: