Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Б
безплътен - безплътна, безплътно, мн.безплътни.Който наяма тяло, плът; нематериален.// същ. безплътност, безплътността.
безпогрешен - безпогрешна, безпогрешно, мн. безпогрешни.Който не съдържа или не допуска грешки.// нареч. безпогрешно.// същ. безпогрешност, безп...
безподобен - безподобна, безподобно, мн. безподобни.1. Който няма подобен на себе си; единствен.2. Пренебр. Изключителен, извънредно голям.
безпокоен - безпокойна, безпокойно, мн. безпокойни.Тревожен, неспокоен.
безпокойствие - Липса на спокойствие или нарушение на покоя.
безпокойство - Безпокойствие.
безпокоя - безпокоиш, безпокоих, безпокоил.1. Нарушавам спокойствието или работата; преча.2. Причинявам тревога, грижи. - безпокоя се.Тревожа...
безпорядък - мн. безпорядъци.Безредие; бъркотия, неразбория. Тук цари безпорядък.
безпочвен - безпочвена, безпочвено, мн. безпочвени.Необоснован. Безпочвени подозрения.
безпощаден - безпощадна, безпощадно, мн. безпощадни.Който не проявява пощада; жесток, безжалостен.// нареч. безпощадно.// същ. безпощадност, бе...
безпрепятствен - безпрепятствена, безпрепятствено, мн. безпрепятствени.Който не е свързан с никакво затруднение.// нареч. безпрепятствено.// същ. б...
безпрецедентен - безпрецедентна, безпрецедентно, мн. безпрецедентни.Който няма прецедент, небивал друг път.
безпризорен - безпризорна, безпризорно, мн. безпризорни.За когото не се полагат грижи; бездомен.
безприкословен - безприкословна, безприкословно, мн. безприкословни.Който не допуска възражение.// нареч. безприкословно.// същ. безприкословност, ...
безпримерен - безпримерна, безпримерно, мн. безпримерни.Който няма равен на себе си; изключителен.
безпринципен - безпринципна, безпринципно, мн. безпринципни.Който не следва никакви принципи.// същ. безпринципност, безпринципността.
безпристрастен - безпристрастна, безпристрастно, мн. безпристрастни.Който не проявява или не изразява пристрастие.// нареч. безпристрастно. / същ. ...
безпътен - безпътна, безпътно, мн. безпътени.Неморален, разпуснат. Безпътна жена. Водя безпътен живот.
безпътица - Положение на обърканост, на липса на правилен път. Творческа безпътица.
безпътство - нареч.Безпътен начин на живот.
безработен - безработна, безработно, мн. безработни.Който е лишен от работа.
безработица - Икономическо явление в една държава, което се характеризира с наличие на безработни.
безработна - мн.безработни.Жена безработен.
безразборен - безразборна, безразборно, мн. безразборни.В който няма ред,система; хаотичен.// нареч. безразборно.
безразличен - безразлична, безразлично, мн. безразлични.Който не проявява или не изразява интерес; равнодушен.// нареч. безразлично.// същ. безр...
безразсъден - безразсъдна, безразсъдно, мн. безразсъдни.Който е лишен от здрав разум; неблагоразумен.// същ. безразсъдност, безразсъдността.
безразсъдство - Проява на безразсъден.
безреден - безредна, безредно, мн. безредни.Който е без ред; безразборен.// нареч. безредно.
безредие - мн.безредия.1.Само ед. Липса на ред.2. Само мн. Безредици.
безредици - само мн.Нарушение на обществения ред;вълнения,размирици.
безропотен - безропотна, безропотно, мн.безропотни.Който не роптае или който се извършва без ропот; покорен.// нареч. безропотно.
безсилен - безсилна, безсилно, мн. безсилни.1. Който няма сила или не изразява сила.2. Който е лишен от възможност да се справи, да се удовле...
безскрупулен - безскрупулна, безскрупулно, мн. безскрупулни.Който няма скрупули; безсъвестен, безогледен.// нареч. безскрупулно.// същ. безскрупу...
безславен - безславна, безславно, мн. безславни.Позорен, жалък, безуспешен. Безславен край.
безсловесен - безсловесна, безсловесно, мн. безсловесни.1. Който е лишен от способността да говори.2. Мълчалив, тих; безропотен.
безсмислен - безсмислена, безсмислено, мн. безсмислени.1. Който е лишен от смисъл.2. Който няма основание; напразен.// нареч. безсмислено.// съ...
безсмислица - мн. безсмислици.1. Безсмислен израз.2. Само ед. Безсмислие.
безсмъртен - безсмъртна, безсмъртно, мн. безсмъртни.1. Който не умира, съществува вечно.2. Прен. Който остава завинаги в паметта на хората; нез...
безспир - нареч.Безспирно. Говори безспир.
безспирен - безспирна, безспирно, мн. безспирни.Който не спира, не престава.// нареч. безспирно.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: