Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Б
бобиньор - мн. бобиньори. м.Работник, който изработва бобини.
бобонка - мн. бобонки.Диал. Плод на черница.
бобслей - бобслеят, бобслея.Вид зимен спорт — бързо спускане с шейни (бобове) по специално изградена като улей заледена писта.
бобър - мн. бобри, (два) бобъра, м.Гризач с ценна кожа, който живее във вода и на суша.// прил. бобров, боброва, боброво, мн. боброви. Боб...
бог - богът, бога, мн. богове, м.1. В митологията — свръхестествено безсмъртно същество а човешкия образ, което се разпорежда в някоя об...
богат - богата, богато, мн. богати, прил.1. Който има в голямо количество материални блага , пари, имот, ценности; заможен, имотен, състоя...
богаташ - мн. богаташи, м.Богат (в 1 знач.) човек; заможен, състоятелен човек.// прил. богаташки, богаташка, богаташко, мн. богаташки. Богат...
богатея - богатееш, мин. св. богатях, мин. прич. богатял, несв.Ставам все по-богат (в 1 знач.). Хората богатеят, а ние тъпчем на едно място.
богатир - (рус. богатирь от перс.)Юнак, герой.// Прил. богатирски.
богатство - мн. богатства.1. Материални блага в голямо количество или с висока стойност, които някой притежава (пари, имот, имущество, ценност...
богиня - мн. богини, ж.Бог ( в 1 знач.), божество в женски образ. Богинята на лова Диана.
бого- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до Бог, напр. богобоязливост, богопочитание, богослужител, богохул...
богомил - мн. богомили, м.Истор. Привърженик на богомилството.// прил. богомилски, богомилска, богомилско, мн. богомилски. Богомилска литера...
богомилство - само ед.Истор. Еретическо религиозно учение, основано в България от поп Богомил през X век, което е било насочено против символите...
богомолец - мн. богомолци, м.Вярващ човек по време на едно негово посещение в църква, където присъства на служба и се моли.
богомолка - мн. богомолки, ж.Жена богомолец.
богоотстъпник - мн. богоотстъпници, м.Човек, който се е отказал от Бога, който е престанал да вярва.
богопомазан - богопомазана, богопомазано, мн. богопомазани, прил.1. За който се смята, че е избран, предопределен от Бога.2. Прен. Ирон. Който с...
богослов - мн. богослови, м.Специалист по богословие.// прил. богословски, богословска, богословско, мн. богословски. Богословски факултет.
богословие - само ед.Учение за догмите, морала и култовете на една религия; теология. Православно богословие.
богослужение - мн. богослужения, ср.Извършване на религиозен обред от духовно лице, обикн. в църква; църковна служба, литургия.
боготворя - боготвориш, боготворих, боготворил.Почитам като божество; изпитвам почит; възхищавам се, прекланям се, обожавам. Той боготвореше м...
богохулен - богохулна, богохулно, мн. богохулни, прил.Който хули, оскърбява Бога. Богохулни думи.
богохулник - мн. богохулници, м.Човек, който хули Бога или върши богохулства (във 2 знач.).
богохулствам - богохулстваш, несв.Изричам или върша богохулство/богохулства.
богохулство - мн. богохулства, ср.1. Само ед. Хулене на Бога.2. Думи и изрази, постъпки и прояви, с които се осквернява нещо възвишено; кощунств...
богохулствувам - богохулствуваш, несв.Богохулствам.
бод - бодът, бода, мн. бодове, (два) бода, м.1. Едно бодване с игла или друг остър предмет; шев.2. Вид шев, везба.
бода - бодеш, бодох, бол.1. Кого/какво. Промушвам с остър предмет, като причинявам болка.2. За трънливо растение, бодливо животно или ост...
бодвам - бодваш, бодна, кого/какво.Бода (в 1 знач.) изведнъж, внезапно. Ох, нещо ме бодна по врата.// същ. бодване.
бодеж - мн. бодежи, (два) бодежа, м.Остра краткотрайна болка. Имам бодежи в гърдите.
боди - мн. бодита, ср.Плътно прилепнала към тялото дамска дреха - цялост от корсаж и бикини.
бодибилдинг - само ед.Тренировка на тялото за изграждане на добро телосложение.
бодигард - мн. бодигардове, м.Телохранител.
бодил - мн. бодили, (два) бодила, м.Трънливо растение; бурен.
бодлив - бодлива, бодливо, мн. бодливи, прил.1. Който има бодли; който може да боде. Бодливи храсти. Бодлива крава. Бодливи мустачки.2. Пре...
бодна - боднеш, мин. св. боднах, мин. прич. боднал, св.— вж. бодвам.
бодхисатва - (санскр. bodhisattva)Рел. В някои форми на будизма - висши същества, съзнателно отказали крайното Освобождение, за да помагат за д...
бодър - бодра, бодро, мн. бодри, прил.1. Който е пълен със сила, енергия, жизненост. Бодър старец. Бодро настроение.2. Прен. Който изразяв...
бодърствам - бодърстваш, несв.1. Стоя буден, не спя. Цяла нощ бодърствах.2. Бдя (във 2 знач.).
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: