Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Б
бакрач - мн. бакрачи, (два) бакрача.Диал. Котел, медник; бакър.
бактериози - (нем. Bakteriose по бактерия + -оза)Бот. Микробиол. Болести по растенията, предизвикани от бактерии.
бактериолог - мн. бактериолози.Специалист по бактериология.
бактериология - само ед.Дял от микробиологията - наука за бактериите.
бактерицид - (по бактерия + -цид)Хим. Препарат, имащ свойството да унищожава бактериите.)// Прил. бактерициден.
бактерия - мн. бактерии.Микроскопични едноклетъчни организми от разтителен произход с различна форма, които причиняват ферментация, гниене ил...
бактисам - бактисаш.- вж. бактисвам.
бактисвам - бактисваш.Разг. Досажда ми, дотяга ми, омръзва ми.
Бакхус - (лат.Bacchus, гp. Bakchos)Мит. Бог на виното у древните гърци и римляни.
бакшиш - мн. бакшиши, (два) бакшиша.1. Разг. Неголяма парична сума, която се подарява за извършена услуга.2. Остар. Подарък.
бакър - мн. бакъри, (два) бакъра.1. Остар. Металът мед.2. Разг. Голям кръгъл медн съд за вода с една подвижна дръжка; котел.// същ. умал. ...
бакърджия - мн. бакърджии.Разг. Човек, който произвежда бакърени изделия или търгува с тях; медникар; казанджия.//прил.бакърджииски.
бал - балът, бала, мн. балове, (два) бала.Голямо празнично вечерно събиране за забава с танци и музика.
бал-маске - (фр. bal masque)Бал с маски.
бала - мн. бали.Голям вързоп стока (обикн. мек материал), здраво стегнат за превоз.
балабиле - (ит. ballabile 'танцувален') Муз.1. Малък балетен етюд в опера.2. Общ танц в края на балета или на отделно негово действ...
балада - мн. балади, ж. Спец. 1. В литературата - лирико-епично стихотворение с фантастичен сюжет, което пренася читателя в тайнствена, нео...
балалайка - мн. балалайки.Руски народен музикален инструмент с три струни и триъгълен корпус.
балама - мн. балами.Разг. Наивник, будала; човек, когото лесно могат да излъжат, да подведат.
баламосам - баламосаш.- вж. баламосвам.
баламосвам - баламосваш.Разг. Правя на балама; заблуждавам, лъжа, подвеждам.- баламосвам се.Правя се на балама; държа се като балама.
баланс - мн. баланси, (два) баланса.1. Равновесие.2. В финансиите - съотношението между взаимносвързани показатели за някаква дейност.// пр...
балансирам - балансираш.1. Запазвам или поддържам равновесие при неустойчиво положение.2. Уравновесявам; привеждам в равновесие.// същ. баланси...
балансьор - мн. балансьори, (два) балансьора.1. Баланс.2. Човек или предмет, който служи за баланс.
баласт - само ед.1. Допълнителен товар, който чрез тежеста си придава устойчивост на водни превозни средства или самолет.2. Натрошени камън...
баластра - само ед.Речен чакъл и пясък като строителен материал,най често използван за приготвяне на бетон.
балатум - само ед.Вид плътна мушама за настилка на подове в помещения.
балдахин - мн. балдахини, (два) балдахина.Навес от тънък или прозрачен плат на колони над легло, престол и др.
балдъза - мн. балдъзи.Сестра на съпругата (по отношение на съпруга).
балерина - мн. балерини.Артистка в балет.
балет - мн. балети, (два) балета.1.Танцово театрално изкуство.2. Театрално представление на произведение на това изкуство.3. Музикално про...
балетист - мн. балетисти.Артист в балет.
балирам - балираш.Правя да стане на бали.
балировач - мн. балировачи.Работник, който балира.
балировачка - мн. балировачки.Жена балировач.
балистика - само ед.Дял от механиката, в който се изучава движението на снаряда при стрелба.// прил. балистичен.
балкан - мн. балкани, (два) балкана, м. 1. Планина.2. Само ед. Друго собствено име на Стара планина.// прил. балкански, балканска, балканск...
балканджийка - мн. балканджийки.Жена балканджия.
балканджия - мн. балканджии.Човек от балкана.// прил. балканджийски.
балканиада - мн. балканиади.Периодични спортни състезания между страните от Балканския полуостров.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: