Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Б
брудершафт - (нем. Bruderschaft 'братство')В съчет. пия брудершафт - пия с някого вино в знак на побратимяване, като си кръстосваме р...
бруля - брулиш, брулих, брулил.1. Събарям плодове от дърво с прът или камъни.2. За вятър - шибам, удрям.
брус - брусът, бруса, мн. брусове, (два) бруса.1. Специален камък за точене на ножове и други сечива.2. Диал. Четвъртито парче от сланина...
брусница - мн. брусници.Диал. Дребна шарка.
бруст - брустът, бруста.Само ед. Спец. В плуването - стил на плуване по гърди с кръгови движения на крайниците.
бруся - брусиш, брусил, брусих.Диал. Бруля (в 1 знач.).
брутален - брутална, брутално, мн. брутални.Безогледен, груб.// същ. бруталност, бруталността.
бруто - нареч.1. В търговията - заедно с опаковката.2. Във финансиите - без да се приспадат удръжките.// прил. брутен.
бръквам - бръкваш, бръкна.Мушвам ръка или пъхам някакъв предмет. --бръквам се/ бръкна се.1. Диал. Мушвам се, влизам бързо в някое помещание....
бръкна - бръкнеш, бръкнах, бръкнал- вж. бръквам.
бръм - междум.За подражаване на бъмчене на насекомо или шум от автомобил.
бръмбар - мн. бръмбари, (два) бръмбара.Твърдокрило насекомо.// същ. умал. бръмбарче, мн. бръмбарчета.
бръмвам - бръмваш, бръмна.1. Започвам да бръмча изведнъж или с голяма сила.2. Прен. Разг. За множество от хора - започват да шушукат, да раз...
бръмкам - бръмкаш.Бръмча тихо, слабо.
бръмна - бръмнеш, бръмнах, бръмнал.- вж. бръмвам.
бръмча - бръмчиш, бръмчах, бръмчал.1. За насекомо, машина, уред - издавам характерен трептящ звук.2. Прен. За множество от хора - шумим, го...
бръмчило - мн. бръмчила.1. Детска играчка, която може да бръмчи.2. Разг. пренебр. Машина, уред , който с бръмченето си пречи на някой човек.
брънка - мн. брънки.1. Метално колелце, халка.2. Прен. Съставна част.
бръсвам - бръсваш, бръсна.1. Бърша, чистя набързо или небрежно.2. Прен. Первам, закачам с удар.
бръскалка - мн. бръскалки.Разг. Уред, инструмент, с който може да се бръска.
бръскам - бръскаш.1. Мета небрежно, насам-натам.2. Удрям, шибам; разпилявам, разпръсквам.
бръсна - бръснеш, бръснах, бръснал.- вж. бръсвам.
бръснар - бръснарят, бръснаря, мн. бръснари.Човек, чиято професия е да бръсне и подстригва.// прил. бръснарски.
бръснарница - мн. бръснарници.Заведение за бръснене и подстригване.
бръснач - мн. бръсначи, (два) бръснача.Специален остър нож за бръснене, какъвто обикн. използват бръснарите.
брътвеж - мн. брътвежи.1. Само ед. Брътвене, бръщолевене.2. Само мн. Празни приказки, безсмислици, глупости.
брътвя - брътвиш, брътвих, брътвил.Говоря неясно, неразбрано; дърдоря, дрънкам, плещя.// същ. брътвене.
бръчка - мн. бръчки.Гънка по кожата на лицето, шията, ръцете.
бръшлян - мн. бръшляни, (два) бръшляна.Вечнозелено увивно растение, което обича сенчести места.
бръщолевя - бръщолевиш, бръщолевих, бръщолевил.Пренебр. Говоря неразбрано, безсмислено, несвързано.// същ. бръщолевене.
брюмер - (фр. brumaire по brume 'мъгла')Ист. Име на втория месец от френския революционен календар (22. Х.-20. XI.).
брюнет - мн. брюнети.Мъж с черна коса и тъмни очи.
брюнетка - мн. брюнетки.Жена брюнет.
буба - мн. буби.Гъсеница на копринената пеперуда, отглеждана за получаване на пашкули.// прил. бубен.
бубар - бубарят, бубаря, мн. бубари.Човек, който отглежда буби.// прил. бубарски.
бубарник - мн. бубарници, (два) бубарника.Помещение, в което се отглеждат буби.
бубарница - мн. бубарници.Бубарник.
бубарство - само ед.Клон от животновъдството за развъждане, отглеждане и хранене на бубите до получаване на копринения пашкул.
буболечка - мн. буболечки.Дребно пълзящо насекомо.
буботя - буботиш, буботих, буботил.Издавам глух шум; буча, тътна.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: