Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Б
бучка - мн. бучки.1. Малка буца.2. Твърдо късче с определена форма. Бучка захар.
бушон - мн. бушони, (два) бушона.Електрически предпазител от претоварване на инсталацията.
бушувам - бушуваш.Проявявам се с голяма сила. Морето бушува.
бхакти - (санскр. bhakti)Рел. В индуизма - стремеж към единение с бог чрез почитане и отдаденост.
бъбля - бъблеш, бъблиш, бъблах, бъблих, бъблал, бъблил.1. За река, вода - издавам слаб, равномерен шум.2. Прен. Говоря тихо, неясно; мрънк...
бъбрек - мн. бъбреци, (два) бъбрека.Вътрешен чифтен орган, чрез който се отделя урината от кръвта.// прил. бъбречен.
бъбрив - бъбрива, бъбриво, мн. бъбриви.Който обича много да говори; словоохотлив, приказлив.
бъбривец - мн. бъбривци.Бъбрив човек.
бъбривка - мн. бъбривки. Жена бъбривец.
бъбрица - мн. бъбрици.Бъбривец, бъбривка.
бъбря - бъбриш, бъбрих, бъбрил.1. Говоря много за маловажни неща; постоянно приказвам; бърдоря.2. Бъбля (в 2 знач.).
бъг - (амер. англ. bug 'технически дефект' по англ. bug 'буболечка')Инф. Грешка в компютърна програма.
бъги - (англ. buggy)Авт. Специален едноместен спортен автомобил, развиващ големи скорости по неравен терен.
бъда - бъдеш.Съм.
бъден - бъдна, бъдно, мн. бъдни. Бъдещ.// същ. бъднина.
бъдещ - бъдеща, бъдещо, мн. бъдещи.Който предстои да стане, да се случи, да дойде.- Бъдеще време.Спец. В езикознанието - глаголно време, к...
бъдеще - само ед.Това, което предстои.
бъдни - неизм. Бъдни вечер. Вечерта срещу коледа.
бъдник - мн. бъдници, (два) бъдника.1. Пън, който се слага да гори в огнището на бъдни вечер.2. Диал. Обредна пита или баница с пара, които...
бъз - бъзът, бъза, мн. бъзове, (два) бъза.1. Храст с перести листа и черни зърнести плодове, които се използват в народната медицина.2. ...
бъзак - мн. бъзаци, (два) бъзака.Едногодишно тревисто растение с перести листа и черни зърнести плодове, които се използват в народната ме...
бъзвам - бъзваш, бъзна. Разг.1. Подбуждам, подсторвам.2. Засягам, обиждам.
бъзе - само ед.Бъзак.- Правя на бъзе и коприва. Разг. Наругавам някого, надумвам му обидни думи.
бъзла - мн. бъзли.Пренебр. Страхливка.
бъзлив - бъзлива, бъзливо, мн. бъзливи.Страхлив; плашлив.
бъзливец - мн. бъзливци.Пренебр. Страхливец.
бъзливка - мн. бъзливки.Пренебр. Страхливка.
бъзльо - мн. бъзльовци.Пренебр. Страхливец.
бъзна - бъзнеш, бъзнах, бъзнал.- вж. бъзвам.
бъкам - бъкаш.Разг. С предлога от. За място, пространство - изпълнен съм, гъмжа.
бъкел - мн. бъкели, (два) бъкела.Голям дървен съд за разнасяне на вода, с чучурки от двете страни, които едновременно са и дръжки.- Бъкел ...
бъклица - мн. бъклици.Малък плосък дървен съд с кръгла форма за вино, което се пие обикн. на свадба, празник и под.
бълбукам - бълбукаш.За река, вода и др. - тихо тека, като издавам еднообразен шум.
бълвам - бълваш.1. Разг. Повръщам.2. Изхвърлям със сила и в голямо количество навън от себе си; изригвам.3. Прен. Изричам наведнъж грубости...
бълвоч - мн. бълвочи.1. Само ед. Това, което е повърнато.2. Прен. Пренебр. Обикн. мн. Грубости, обиди, клевети.
българофил - мн. българофили.Лице, което обича България и българите.
българофоб - мн. българофоби.Лице, което изпитва омраза към България и българите.
българщина - само ед.Съвкупност от присъщите на българите черти, качества, добродетели.
бълникам - бълникаш. Разг.1. За течност - бълникам се.2. Разклащам течност в затворен съд. - бълникам се - За течност - клатя се , като издав...
бълнувам - бълнуваш.1. Говоря несвързани думи насън или при тежко заболяване.2. Прен. Пренебр. Говоря неща, които са нереални, неосъществими;...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: