Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Б
балкон - мн. балкони, (два) балкона.1. Издадена от външната страна на сграда площадка, оградена с парапет.2. Етаж над партера в театър, кин...
балнео- - Първата съставна част със значение минерални бани, напр. балнеолечебница, балнеолечение.
балнеолог - мн. балнеолози.Лекар, специалист по балнеология.
балнеология - Дял от медицината, в който се изучават минералните води и лечебната кал в връзка с приложението им при лекуване.
балнеосанаториум - (по балнео- + санаториум)Водолечебен почивен дом.
балнеотерапия - (нлат. balneotherapia по балнео- + терапия)Мед. Лекуване с минерални води и лечебна кал.
балон - мн. балони, (два) балона.1. Сферичен летателен уред, напълнен с полек от въздуха газ.2. Стъклен или метален кълбовиден съд.3. Детс...
балотаж - мн. балотажи, (два) балотажа.Повторно гласуване за ограничен брой кандидати, когато при избор никой не е получил предвидените в за...
балотирам - балотираш, несв. и св.; за кого или кого.Подлагам на балотаж.
балсам - мн. балсами, (два) балсама.1. Гъст ароматен сок от разтворени в етерични масла смоли или други растителни вещества.2. Болкоуспокоя...
балсамирам - балсамираш.Обработвам мъртво тяло със специални вещества, за да го запазя от разлагане за дълго.// същ. балсамация.
балтия - мн. балтии.Диал. Брадва, секира.// същ. умал. балтийка, мн. балтийки.
балтон - мн. балтони, (два) балтона.Мъжко зимно палто.
балюстрада - (фр. balustrade от ит. balaustrato)Арх. Декоративна и предпазна ограда на стълбище, балкон, тераса, мост и др. от отвесни стълбчет...
баля - мн. бали.Бала.
бамбашка - Разг.1. Прил. неизм. Особен, необикновен, причудлив.2. Нареч. Особено, необикновено, различно, другояче.
бамбина - мн. бамбини.Жарг. остар. Момиче.
бамбук - мн. бамбуци, (два) бамбука.Високо и гъвкаво тропическо растение от рода на трастиката със здрави и твърди кухи стъбла.// прил. бам...
бамя - мн. бами.Вид зеленчук с мъхести месести шушулки, пълни с дребни зърна.
бан - банът, бана, мн. банове, м.Истор. Управител на област в балканските страни през Средновековието.
банален - банална, банално, мн. банални.Който е лишен от оригиналност; изтъркан, досаден, безинтересен.// същ. баналност.
банализирам - банализираш.Правя да стане банален.
банан - мн. банани, (два) банана.1. Високо тропическо растение с много големи листа и дебелокожи, сладки и меки продълговати плодове.2. Пл...
банатски - (по собств. Banat)Който е от Банат (област в Румъния).
бангоз - (нгр. mpanxos от ит. banco 'пейка')Диал. Пейка на лодка.
банд - бандът, банда, мн. бандове, (два) банда. Банда (в 1 знач.).
банда - мн. банди.1. Група музиканти, които образуват инструментален състав.2. Обществено зловредна, престъпна група от лица; шайка.
бандаж - мн. бандажи, (два) бандажа.1. Еластична превръзка за поддържане на телесен орган в нормално положение.2. В техниката - метален поя...
бандерол - мн. бандероли, (два) бандерола.1. Книжна лента, залепена върху опкавката на някои стоки като знак за платен акциз.2. Широка книжна...
банджо - (ит. banjo от англ. bandgo, което от исп. bandurria)Муз. Подобен на китара струнен инструмент, първоначално на американските негри...
бандит - мн. бандити.Член на банда; злосторник, разбойник.// прил. бандитски.
бандитизъм - мн. бандитизми.Дейност, проява на бандити.
бандура - мн. бандури, ж.Многострунен украински народен музикален инструмент.
банела - (фр. baleine, букв. 'кит', чрез метатеза)Еластична пръчица за изпъване на част от облеклото, като корсажи, яки, колани (...
баниан - (инд. baniyan 'индуистки отшелник; дървото, под което той седи')Бот. Тропическо дърво, покриващо голяма площ чрез множес...
баница - мн. баници.Печено тестено ястие от наточени кори, намазани с мазнина и поставени една върху друга или навити една до друга в тава,...
баничар - баничарят, баничаря, мн. баничари.Човек, който приготвя и/или продава баници, банички.
баничарница - мн. баничарници.Заведение, където се пекат и продават баници, банички.
баничка - мн. банички.Тестено изделие - парче баница или нарочно приготвено и опечено с големината на парче баница, което се продава за заку...
банка - мн. банки.1. Голямо учреждение за парични и кредитни операции.2. Прен. Съвкупност от сведения, данни, програми, които се натрупват...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: