Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Б
благодеяние - мн. благодеяния.Добро дело.
благополучен - благополучна, благополучно, мн. благополучни.Успешен, сполучлив.// нареч. благополучно.
благополучие - само ед.Спокоен, щестлив живот в материална сигурност.
благоприличен - благоприлична, благоприлично, мн.благоприлични.Който съответства на изискванията на приличието.// същ. благоприличие.
благоприятен - благоприятна, благоприятно, мн. благоприятни.Който съдейства за настъпването, за развитието на нещо добро; удобен, добър.// нареч....
благоприятствам - благоприятстваш, несв.; за какво.Подпомагам, съдействам, улеснявам.
благоприятствувам - благоприятствуваш, несв.Благоприятствам.
благоразположен - благоразположена, благоразположено, мн. благоразположени. прил.1. Благосклонен, доброжелателен.2. Който е израз на добро разположе...
благоразумен - благоразумна, благоразумно, мн. благоразумни. прил.Който обмисля добре действията си и не взема прибързани решения; разумен, разсъ...
благороден - благородна, благородно, мн. благородни.1. Който има аристократически произход.2. Високонравствен. Благороден човек. Благородни цел...
благородник - мн. благородници, м.Лице от аристократически произход.// прил. благороднически, благородническа, благородническо, мн. благородниче...
благосклонен - благосклонна, благосклонно, мн. благосклонни, прил.Който проявява или изразява добро разположение, одобрение към някого или нещо./...
благославям - благославяш, несв. и благословя.1. Спец. От духовно лице — произнасям молитвени слова за благополучие, щастие, успех, които се при...
благослов - мн. благослови, (два) благослова, м.Благословия. Празничен благослов.
благословен - благословена, благословено, мн. благословени, прил.1. Който е осветен чрез молитва.2. Прен. Който е достоен за похвала и благодарн...
благословия - мн. благословии, ж.1. Спец. Молитвени слова за благополучие, щастие, успех, придружени с кръстен знак.2. Пожелание за благополучие...
благословя - благословиш, мин. св. благослових, мин. прич. благословил, св.— вж. благославям.
благосъстояние - само ед.Добро материално състояние; богатство, заможност.
благотворен - благотворна, благотворно, мн. благотворни, прил.Кой го оказва добро въздействие, който влияе добре. Благотворно влияние.
благотворител - благотворителят, благотворителя, мн. благотворители, м.Човек, който се занимава с благотворителна дейност.
благотворителен - благотворителна, благотворително, мн. благотворителни, прил.Който оказва материална, хуманитарна помощ на бедни и изпаднали в беда...
благоустроен - благоустроена, благоустроено, мн. благоустроени, прил.Удобен за живеене, снабден с всички удобства; добре уреден. Благоустроен ква...
благоустройство - само ед.Добра уредба, наличие на удобства за живеене. Започва благоустройството на квартала.// прил. благоустройствен, благоустрой...
благоустроя - благоустроиш, мин. св. благоустроих, мин. прич. благоустроил, св.— вж. благоустроявам.
благоустроявам - благоустрояваш, несв. и благоустроя.Извършвам благоустройство.
благочестив - благочестива, благочестиво, мн. благочестиви, прил.Който живее и постъпва според изискванията на християнския морал. Благочестива ...
блажен - блажна, блажно, мн. блажни, прил.Диал. Мазен. Блажно ядене.• Блажна боя. Вид боя за боядисване на дървени, железни и други предмет...
блаженствам - блаженстваш, несв.Намирам се в блаженство, изпитвам блаженство.
блаженство - само ед.Пълно щастие, задоволство, наслада. Това ме изпълва с блаженство.
блазе - нареч.В съчетание с ми, ти, му, и. ни, ви, им — за завиждане. Блазе ти, че ще видиш свят!
блазня - блазниш, блазних, блазнил, несв.: кого.1. Силно привличам, изкушавам. Блазнеше ме мисълта да я напусна веднъж завинаги.2. Съблазня...
блам - (фр. blame 'укор, поругание') Книж.1. Лишаване от доверие, сваляне от ръководен пост чрез гласуване.2. Прен. Проваляне, ...
бламирам - бламираш, несв. и св.: кого.1. Свалям от ръководен пост чрез гласуване.2. Прен. Провалям, излагам.// същ. блам, бламът, блама.
бланка - мн. бланки.Лист хартия на учреждение, специално подготвен за попълване, писане, кореспонденция.// прил. бланков, бланкова, бланков...
бланширам - бланшираш, несв. и св. какво.Подлагам на бланшировка.// същ. бланширане, ср.
бланшировка - само ед.Спец. Обработка на плодове, зеленчуци и други хранителни продукти с гореша вода или пара.
бластема - (гр. blastema)Биол. Основно вещество, явяващо се при наранени места, способно да възстанови повредената или отнетата тъкан.
бластома - (нлат. blastoma по гр. blastos 'израстък')Мед. Оток, подутина.
бластомери - (по гр. blastos 'израстък' + meros ,'дял, част')Биол. Клетките, получени при деленето на оплоденото яйце при ж...
бластомицети - (нлат. blastomycetes по гр. blastos 'израстък' + mykes 'гъба')Микробиол. Общо название на квасните гъбички.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: