Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Б
беззвучен - беззвучна, беззвучно, мн. беззвучни.Който не издава звук или който е лишен от звучност.// същ. беззвучност, беззвучността.
безизразен - безизразна, безизразно, мн. безизразни.Който нищо не изразява, който няма израз. Безизразни очи.// същ. безизразност, безизразност...
безизходица - мн. безизходици.Безизходно състояние.
безир - само ед.Преработено растително масло за блажни бои или за грундиране.// прил. безирен.
безистен - мн.безистени, (два) безистена.Голяма сводеста сграда с вътрешни магазини.
безкасов - безкасова, безкасово, мн. безкасови, прил.При който не се използват пари в брой. Безкасово плащане.
безкомпромисен - безкомпромисна, безкомпромисно, мн. безкомпромисни. Който не прави, не допуска и не е свързан с компромиси. // нареч. безкомпромис...
безконечен - безконечна, безконечно, мн. безконечни. Безкраен. // нареч. безконечно.
безконтролен - безконтролна, безконтролно, мн. безконтролни.Който не може да се контролира или не може да се подложи на контрол.// нареч. безконт...
безкористен - безкористна, безкористно, мн. безкористни.Който е лишен от корист.// нареч. безкористно.// същ. безкористност, безкористността.
безкраен - безкрайна, безкрайно, мн. безкрайни.1. Който няма край, предел.2. Който е твърде продължителен, който отнема много време.3. Който ...
безкрай - 1. Същ. безкраят, безкрая. Безкрайно пространство.2. Нареч. Безкрайно.
безкрайност - безкрайността. Безкрай (в 1 знач.).
безлихвен - безлихвена, безлихвено, мн. безлихвени.За който не се плаща лихва.
безличен - безлична, безлично, мн. безлични.Който е лишен от индивидуалност, своеобразие, от характерни черти и особености.// същ. безличие.
безлюден - безлюдна, безлюдно, мн. безлюдни.Който е без хора или слабо населен.// същ. безлюдност, безлюдността.
безмерен - безмерна, безмерно, мн. безмерни.Който е много голям; огромен.// нареч. безмерно.
безметежен - безметежна, безметежно, мн. безметежни.Обикн. в литературата и поезията - тих, спокоен, несмущаван от нищо.// нареч. безметежно.//...
безмилостен - безмилостна, безмилостно, мн. безмилостни.Който не проявява милост или който се извършва без милост и компромиси; жесток.// нареч....
безмитен - безмитна, безмитно, мн. безмитни.Който е освободен от мито.
безмълвен - безмълвна, безмълвно, мн. безмълвни.1. Който не проговаря или не издава шум; мълчалив, тих.2. Прен. Безропотен, покорен.// нареч. ...
безнадежден - безнадеждна, безнадеждно, мн. безнадеждни.1. Който не дава надежда за подобрение.2. Който изразява отсъствие на надежда.// същ. бе...
безнравствен - безнравствена, безнравствено, мн. безнравствени.Който нарушава изискванията за нравственост.// същ. безнравственост, безнравствено...
безобиден - безобидна, безобидно, мн. безобидни.Който не причинява обида или вреда.
безобразен - безобразна, безобразно, мн. безобразни.1. Който е крайно некрасив. Безобразна дреха.2. Който предизвиква неодобрение, възмущение.
безобразие - мн.безобразия.Безобразна(във 2 знач.) проява или постъпка. Върша безобразия.
безобразник - мн.безобрззници.Човек, който върши безобразия.
безобразнича - безобразничиш, безобразничих, безобразничил.Върша безобразия.
безогледен - безогледна, безогледно, мн. безогледни.Който не подбира средства, за да постигне целта си.// нареч. безогледно.
безответен - безответна, безответно, мн. безответни.Който не дава или не получава отговор.
безотговорен - безотговорна, безотговорно, мн. безотговорни.Който не проявява отговорност. Безотговорно поведение.// нареч. безотговорно.// същ. ...
безотговорнича - безотговорничиш, безотговорничих, безотговорничил.Действам безотговорно.
безочие - Безсрамие, нахалство, наглост; безочливост.
безочлив - безочлива, безочливо, мн. безочливи.Нахален, нагъл, дързък.// нареч. безочливо.// същ. безочливост, безочливостта. Проявявам безоч...
безпардонен - безпардонна, безпардонно, мн. безпардонни.Който е крайно безцеремонен.// нареч. безпардонно.// същ. безпардонност, безпардонността...
безпартиен - безпартийна, безпартийно, мн. безпартийни.Който не членува в никоя политическа партия или не принадлежи на партия.
безперспективен - безперспективна, безперспективно, мн. безперспективни.Който е лишен от перспективи, от изгледи за добро бъдеще. Безперспективна ра...
безплатен - безплатна, безплатно, мн. безплатни.За който не се плаща. Безплатно образование.// нареч. безплатно.
безплоден - безплодна, безплодно, мн. безплодни. 1. Който не дава плод. Безплодно дърво. 2. Прен. Напразен, безрезултатен, безуспешен. // същ....
безплодие - Състояние на безплоден; безплодност.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: