Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Б
безспорен - безспорна, безспорно, мн. безспорни.Несъмнен, съвършено очевиден.// нареч. безспорно.
безсрамен - безсрамна, безсрамно, мн. безсрамни.Който е лишен от срам.// нареч. безсрамно.// същ. безсрамие.
безсрамник - мн.безсрамници.Пренебр. Човек, който няма чувство за срам.
безсрамница - мн.безсрамници.Жена безсрамник.
безсрочен - безсрочна, безсрочно, мн. безсрочни.Който няма определен срок. Безсрочен договор.// нареч. безсрочно.
безстопанствен - безстопанствена, безстопанствено, мн. безстопанствени.1. Който няма стопанин.2. Който не се стопанисва добре.
безстрастен - безстрастна, безстрастно, мн. безстрастни.Който е лишен от страст; равнодушен, безразличен.// нареч. безстрастно.// същ. безстраст...
безстрашен - безстрашна, безстрашно, мн. безстрашни.Който е лишен от страх; смел, храбър.// нареч. безстрашно.// същ. безстрашие.
безсъзнание - само ед.Състояние на загуба на съзнанието.
безсъзнателен - безсъзнателна, безсъзнателно, мн. безсъзнателни.Който не се контролира от съзнанието; неволен.
безсъмнен - безсъмнена, безсъмнено, мн. безсъмнени.Който не предизвиква съмнение; безспорен, очевиден.// нареч. безсъмнено.
безсънен - безсънна, безсънно, мн. безсънни.Който е прекаран без да спи. Безсънна нощ.
безсъние - мн. безсъния.Болезнена липса на сън; състояние, при което човек не може да заспи.
безсъница - мн. безсъници.Безсъние.
безсърдечен - безсърдечна, безсърдечно, мн. безсърдечни.Който е лишен от съчувствие, отзивчивост, милост.// същ. безсърдечие.// същ. безсърдечно...
безтегловност - безтегловността.Спец . В физиката - състояние, при което е неутрализирано действието на теглото на едно тяло.
безукорен - безукорна, безукорно, мн. безукорни.Който не предизвиква укор; безупречен.
безумен - безумна, безумно, мн. безумни.1. Който е лишен от разсъдък, от ум; луд, побъркан.2. Крайно безразсъден.3. Прен. Който е твърде кра...
безумец - мн. безумци.1. Разг. Луд човек.2. Безразсъден човек.
безумие - мн.безумия.1. Само ед. Лудост.2. Само ед. Безразсъдство, пълна загуба на разум в действия и прояви.3. Безумна проява или постъпка.
безумка - мн.безумки.Жена безумец.
безумник - мн. безумници.Остар. Безумец.
безумница - мн.безумници.Остар. Жена безумец.
безумствам - безумстваш.Върша безумия.
безумство - мн.безумства.Безумие.
безумствувам - безумствуваш.Безумствам.
безупречен - безупречна, безупречно, мн. безупречни.Който не може да предизвика упрек.// нареч. безупречно.// същ. безупречност, безупречността...
безусловен - безусловна, безусловно, мн. безусловни.1. Който не е свъзан с поставяне на каквито и да е условия.2. Пълен, абсолютен.// нареч. бе...
безучастен - безучастна, безучастно, мн. безучастни.Който не проявява или не изразява интерес, отношение, чувство.// нареч. безучастно.// същ. ...
безформен - безформена, безформено, мн. безформени.Който няма определена форма и ясни очертания или е загубил обичайната си форма.
безхарактерен - безхарактерна, безхарактерно, мн. безхарактерни.Който е със слаб характер и лесно се поддава на чуждо влияние. Безхарактерен човек...
безхитростен - безхитростна, безхитростно, мн. безхитростни.1. Който е лишен от хитрост; чистосърдечен.2. Който няма големи претенции; прост, иск...
безцветен - безцветна, безцветно, мн. безцветни.1. Който няма цвят или е загубил цвета си.2. Прен. Който с нищо не е забележителен и не прави ...
безценен - безценна, безценно, мн. безценни.1. Много ценен, много скъп.2. Прен. Който има много положителни качества или е много нужен.
безценица - само ед.На безценица. На много ниска цена, почти без пари.
безцеремонен - безцеремонна, безцеремонно, мн. безцеремонни.Който е извън допустимите граници на вежливост и приличие.// нареч. безцеремонно.// с...
безчестен - безчестна, безчестно, мн. безчестни.Който е в противоречие с изискванията за чест, морал, почтенност.// същ. безчестие.
безчестя - безчесиш, безчестих, безчестил.Лишавам от чест; опозорявам.
безчет - нареч.Само в съчетание със съществителни имена в множествено число. Безброй.
безчетен - безчетна, безчетно, мн. безчетни.Безброен.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: