Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Б
бълха - мн. бълхи.Дребно скокливо насекомо, без крила, което живее като паразит по хората и животните.- Бълха го ухапала. Разг. Не е понес...
бънджи - (англ. bungie 'гума, ластик')Спорт. Скокове с ластично въже над опасни места.
бърборко - мн. бърборковци.Разг. Бъбривец, дърдорко.
бърборя - бърбориш, бърборих, бърборил.1. Бъбря.2. Говоря несериозни, несъществени неща; неща, които няма да станат.
бърдо - мн. бърда.1. Част на тъкачен стан със зъбци, между които се прокарват нишките на основата.2. Диал. Възвишение с полегати склонове;...
бърдук - мн. бърдуци, (два) бърдука.Диал. Стомна.// същ. умал. бърдуче.
бърже - нареч.Разг. Бързо.
бърз - бърза, бързо, мн. бързи.1. Който се движи или става с голяма скорст.2. Който не търпи отлагане, спешен.3. Който се осъществява в к...
бързам - бързаш.1. Движа се бързо.2. Стремя се да направя нещо, по-скоро, по-бързо.3. Върша нещо припряно, с бързина.
бързей - бързеят, бързея, мн. бързеи, (два) бързея.Място, където река тече бързо, ускорено.
бързешката - нареч.Бързо.
бързешком - нареч.С бързане, бързо.
бързовар - мн. бързовари, (два) бързовара.Електрически уред за нагряване на неголеми количества вода в кофа и др. под. съдове.
бъркалка - мн. бъркалки.1. Голяма лъжица за разбъркване на ястие по време на готвенето му.2. Разг. Всяко нещо, което може да послужи за бърка...
бъркам - бъркаш.1. Мушкам, пъхвам ръката си, за да извадя нещо.2. Ровя, тършувам.3. Разбърквам, размествам.4. Намесвам в някаква работа.5. ...
бърканица - мн. бърканици.Разг. Бъркотия.
бъркачка - мн. бъркачки.Спец. Машина, уред, който служи за приготвяне на смеси.
бъркотия - мн. бъркотии.Суматоха, неразбория, безредие.
бърлога - мн. бърлоги.1. Леговище на диво животно.2. Прен. Разг. Пренебр. или ирон. Неугледно, неподредено жилище, квартира.
бърна - мн. бърни.1. На животно - устна.2. Пренебр. На човек - дебела, издута устна.
бърнест - бърнеста, бърнесто, мн. бърнести.Който е с големи, дебели бърни.
бърникам - бърникаш.1. Ровя, тършувам, бъркам (в 2 знач.).2. Пренебр. Човъркам апарат, машина, без добре да съм запознат с устройството им.
бърсалка - мн. бърсалки.Парче плат за почистване, за избърсване.
бърча - бърчиш, бърчих, бърчил.Свивам, гърча, правя на бръчки (чело, лице, вежди).
бърша - бършеш, бърсах, бърсал.1. Премахвам мръсотията, почиствам с триене.2. Избърсвам, изтривам от вода, течност.
бътерфлай - (англ. butterfly 'пеперуда')Спорт. Стил в плуването, при който тялото се изтласква напред и нагоре, докато с ръцете се з...
бъхтя - бъхтеш, бъхтиш, бъхтал, бъхтил, бъхтах, бъхтих. Разг.1. Бия, удрям.2. Вървя тежък, уморителен път.
бъчва - мн. бъчви.Голям дървен съд за течности, направен от стегнати с обрачи извити дъски и две дъна.// същ. умал. бъчвичка.
бъчвар - бъчварят, бъчваря, мн. бъчвари.Човек, чийто занаят е да изработва бъчви и под. съдове.
бъчварство - само ед.Занятие на бъчвар.
бъчонка - мн. бъчонки Неголяма бъчва с вода, която се разкарва по полето.
бюгелхорни - (нем. Bugclhorner)Муз. Широкомензурни духови медни инструменти с вентили в различна форма, използвани предимно във военната музика...
бюджет - мн. бюджети, (два) бюджета.Парична сметка на приходите и разходите, балансирана за определено време (обикн. година).// прил. бюдже...
бюлетин - мн. бюлетини, (два) бюлетина.1. Кратко официално съпбщение.2. Периодично издание с известия и съобщения.
бюлетина - мн. бюлетини.Листче с имена на кандидати за избор чрез тайно гласуване.
бюргер - мн. бюргери.1. Истор. Свободен гражданин в средновековните европейски градове.2. Пренебр. Човек с ограничени интереси, без духовен...
бюрек - мн. бюреци, (два) бюрека.Вид баница със сирене.
бюро - мн. бюра.1. Писалищна маса.2. Работно помещание, кантора.3. Специализирана служба към учреждение.
бюрократ - мн. бюрократи.Пренебр. Чиновник формалист.
бюрократизъм - (фр. bureaucratisme по bureau 'бюро, канцелария' + гр. kratein 'управлявам, господствам')Формализъм, канцеларщ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: