Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Б
бик - бикът, бика, мн. бикове и бици, (два) бика.Мъжко говедо за разплод.
бикамеризъм - (по би- + камера)Полит. Система на държавно управление с две камери.
бикарбонат - само ед.Спец. В химията - сол на въглената киселина.
бикини - само мн.1. Дамски плажен костюм с много плитки гащета и сутиен без презрамки.2. Разг. Вид дамско бельо - плитки гащета.
бил - (англ. bill)В Англия, САЩ и др. - законопроект.
билабиален - (фр. bilabial по би- + лат. labialis 'устнен')Език. Двуустнен - съгласна, която се учленява при допирането на двете устн...
билатерален - (фр. bilateral по би-+ лат. lateralis 'който се отнася до страна')Книж. Двустранен.
билборд - (англ. billboard)Широко табло за реклами на открито.
билдинг - (англ. building)Сграда, здание.
билет - мн. билети, (два) билета, м.1. Листче, картонче и под., което се купува и служи за удостоверяване на право за използване на превоз...
билиарен - (нлат. biliaris по лат. bilis 'жлъчка')Мед. Който се отнася до жлъчка; жлъчен.
билингвизъм - само ед.Спец. Двуезичие; употреба на два езика в една държава.
билион - мн. билиони, (два) билиона.Един милиард (у французите и американците), хиляда милиарда (у немци, англичани и др.).
билирубин - (нлат. bilirubinum по лат. bilis 'жлъчка' + ruber 'червен')Физиол. Жлъчен пигмент, образуван от хемоглобина на...
билка - мн. билки.Лековито растение.// прил. билков.
билкар - билкарят, билкаря, мн. билкари.Човек, който събира билки и лекува с тях.
билкарка - мн. билкарки.Жена билкар.
билкарство - само ед.Занятие на билкар.
било - мн. била.1. Най-високата част на планина; гребен, рът.2. Най-високата част, ръбът на покрив.
билюк - мн. билюци, (два) билюка, м.1. Остар. Стадо. Билюк говеда.2. Истор. Във феодална Турция - военна част от стотина войници.3. Диал. ...
билярд - само ед.Игра с малки топки, удряни с дълги пръчки по покрита с сукно маса.// прил. билярден.
биметализъм - (фр. bimetallisme по би- + лат. metallum 'метал')Фин. Парична система, при която два метала (злато и сребро) определят с...
бинарен - (фр. binaire от срвеклат. binarius)1. От две части; двоен.2. Мат. Двоичен, записан с помощта само на цифрите 0 и 1.
бинбашия - (тур. binbasi по bin 'хиляда' + bas 'глава')Ист. В Османската империя - началник на хиляда войници, хилядник.
бинго - само ед.Хазартна игра с картони, върху които има изписани числа.
бинлик - мн. бинлици, (два) бинлика.Остар. Дамаджана.
бинокулярен - (фр. binoculaire по лат. b ini 'по две' + ocularis 'очен') Книж.1. Който е с две очи.2. Предназначен за двете ...
бинокъл - мн. бинокли, (два) бинокъла.Оптически уред от две зрителни тръби с увеличителни стъкла за наблюдаване на отдалечени обекти.
бином - мн. биноми, (деа) бинома.Спец. В математиката - алгебричен израз от два члена; двучлен.
бинт - бинтът, бинта, мн.бинтове, (два) бинта.Дълга лента от тънък плат за превръзка на рани.
бинтовам - бинтоваш.Превръзвам с бинт.
био- - (по гр. bios 'живот')Първа съставна част на гръцки думи със значение 'отнасящ се до живота или жизнените процеси�...
био-библиография - мн. био-библиографии, ж.Биография на някое лице и библиография на произведенията му.
биогенеза - и биогенезис (по био-+ rp. genesis 'произход') Биол.1. Постепенното развитие на живота.2. Преминаването на зародиша през...
биогеография - (по био- + география)Наука за географското разпространение и разпределение на животинските и растителните видове.// Прил. биогеогр...
биограф - мн. биографи, м.Съставител на биография; животописец.
биография - мн. биографии, ж.Описание на живота и дейността на някое лице; животопис.// прил. биографичен, биографична, биографично, мн. биогр...
биоелектричество - (по био- + електричество)Ел. Електричество, което възниква в тъканите на живите организми.// Прил. биоелектрически.
биоенергия - (по био- + енергия)Предполагаем вид енергия, която се излъчва и предава от един организъм на друг, отразявайки се на състоянието и...
биоинженерия - (по био- + инженер)Биол. Отрасъл на генетиката, който се занимава с внасяне на изкуствени изменения в живите организми и техните ж...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: