Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Б
бластула - (нлат. blastula но гр. blastos 'израстък')Биол. Вторият стадий от развитието на зародиша - еднослойно мехурче.
бласфемия - (църклат. blasphemia от гр. blasphemia)Хула.
блат - блатът, блата, мн. блатове, (два) блата, м.Кора за торта. Торти с два блата.
блатист - блатиста, блатисто, мн. блатисти, прил.Който е покрит с блата. Блатиста местност.
блато - мн. блата, ср. Землесто място, потънало в застояла вода и обрасло с водни растения.// прил. блатен, блатна, блатно, мн. блатни.• Б...
блед - бледа, бледо, мн. бледи, прил.Бледен.
бледен - бледна, бледно, мм. бледни, прил.1. За цвят на някои части от човешкото тяло — който е без естествена руменина. Бледно лице.2. Кой...
бледнея - бледнееш, бледнях, бледнял, несв.1. Ставам бледен; побледнявам, избледнявам. Бледнее и вехне. Звездите бледнеят. Споменът бледнее...
бледо - нареч.Вяло, слабо, непълно; неизразително, без въздействие.
блейзър - мн. блейзъри, (два) блейзъра, м.Леко цветно спортно сако с метални копчета.
бленда - мн. бленди, ж.Преграда на обектив за намаляване на отвора, за да се подобри образът; диафрагма.
бленувам - бленуваш, несв.: какво или за какво.Отдавам се на блянове, мечтая.
блесна - блеснеш, мин. св. блеснах, мин. прич. блеснал, се. — вж. блясвам.
блестя - блестиш, блестях, блестял, несв.1. Света силно, ярко. Слънцето блести.2. Имам блясък, изпъквам с блясък (в 1 знач.); лъщя. Очите и...
блестящ - блестяща, блестящо, мн. блестящи, прил.1. Който блести (в 1 и 2 знач.). Блестяща чистота. Блестящи очи.2. Прен. Великолепен, превъ...
блещи се - блещиш се, мин. св. блещих се, мин. прич. блещил се, несв.Разтварям широко очи и правя гримаса на гняв, силна изненада, възбуда. К...
блещукам - блещукаш, несв.1. Светя слабо, едва-едва. Лампите блещукат в мъглата.2. Прен. За състояние — проявявам се в слаба степен. Все още ...
блея - блееш, мин. св. блях и блеях, мин. прич. блял и блеял.1. За овца, коза, агне — издавам треперлив глас.2. Прел. Грубо. Гледам разсе...
ближа - ближеш, мин. св. близах, мин. прич. близал, несв.; какво.Прокарвам език по повърхността. Котката ближе малките си.— ближа се.1. Бл...
ближен - ближният, ближния, мн. ближни, м.Според християнската религия — всеки човек по отношение на другите. Почитай ближните си.
близалка - мн. близалки, ж.Малко захарно изделие на пръчка, което децата ядат, като го ближат.
близко - нареч.Близо.
близнак - мн. близнаци, м.1. Всяко от две иди повече деца, родени от една майка едновременно. Тя роди близнаци. Те са близнаци. Имам брат бл...
близначка - мн. близначки, ж.Жена близнак.
близня - близниш, мин. св. близних, мин. прич. близнил, несв.Раждам близнаци. Тая овца всяка година близни.
близо - нареч.1. Недалече. Живея близо до спирката.2. Скоро, наскоро. Изпитите са по-близо, отколкото си мислиш.3. Приблизително, около, п...
близост - близостта, само ед. ж.1. Малка отдалеченост.2. Близки отношения.
близък - близка, близко, мн. близки, прил.1. Който е на малко разстояние, недалечен.2. Който е недалечен по време; скорошен, неотдавнашен.3...
бликам - бликаш, несв.1. Откъде/от какво. За течност — изтичам, изливам се със силя от отвор; извирам, шуртя. От дупката започна да блика м...
бликвам - бликваш, несв. и бликна, св.Бликам изведнъж.
бликна - бликнеш, мин. св. бликнах, мин. прич. бликнал, се.— вж. бликвам.
блинд - (англ. blind 'сляп')Спорт. Шахматна партия, при която не се гледа дъската.
блиндаж - мн. блиндажи, (два) блиндажа, м.Спец. Съоръжение, изградено в земята от бетон за прикритие на войници, бойна техника, боеприпаси./...
блиндирам - блиндираш, несв. какво.Прикривам с блиндаж.• Блиндирана кола. Покрита с брони кола за предпазване от поражение.
блинт - (рус. блинт по нем. blind 'сляп')Печ. Надпис или украшение на корица, нанесени с нагорещен нечат без мастило; сляп печат...
блистер - (англ. blister)Фарм. Вид опаковка на лекарство с издутини и станиолено покритие.
блицанкета - мн. блицанкети.Спец. Бърза анкета.
блицкриг - (нем. Blitzkrieg по Blitz 'светкавица' + Krieg 'война')Книж. Светкавична война.
блицтурнир - блицтурнири, (два) блицтурнира.Спец. В спорта — състезание, което протича ускорено, за по-малко време от нормалното.
блок - блокът, блока, мн. блокове, (два) блока.1. Грамаден къс от нещо много твърдо. Гранитен блок. Леден блок.2. Голяма многоетажна пос...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: