Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Б
ба - част. Разг.1. За изразяване на възражение или за усилване на възражение.2. За предпазливо присъединяване към констатация или предл...
баба - мн. баби.1. Майчина или бащина майка.2. Стара жена, старица.3. Разг. Съпруга на възрастен човек по отношение на самия него.4. Разг...
бабаджан - (тур. babacan)Разг. Силен, едър човек; здравеняк.
бабаит - мн. бабаити.Разг.Едър, силен мъж, готов за бой, за подвизи; мъжага, юначага.// прил. бабаитски.
бабайка - (по тур. baba 'баща')Диал. Майка.
бабайко - (по тур. baba 'баща')Диал. Баща.
бабалък - (тур. babalik)Разг. Тъст.
бабанка - (по тур. babacan)Разг. Юначага, мъжага.
бабешки - бабешка, бабешко, мн. бабешки.Който е свойствен за баба.
бабизъм - (по ар. bab 'врата, порта; път към бога')Рел. Реформистка ислямска шиитска доктрина, основана в Персия от Mirza Аli Muha...
бабинден - Народен празник през януари на бабите, а сега и на акушерките.
бабини - Разг. Домът и семейството на баба.
бабу - (инд. babu)Почетна индийска титла; набаб.
бабувам - бабуваш.1. Остар. Помагам при раждане; акуширам.2. Разг. Бая, врачувам.
бабуин - (фр. babouin)Зоол. Африканска маймуна от семейството на павианите със силно издадени напред устни.
бавачка - мн. бавачки.Жена, наета да гледа, да занимава дете.
бавен - бавна, бавно ,мн. бавни.1. Който действа или извършва с неголяма скорост.2. Който протича и се осъществява дълго, продължително вр...
бавя - бавиш, мин. св. бавих, мин. прич. бавил, несв.1. Какво. Правя да не става бързо, отлагам, протакам; не върша навреме. Тя бавеше от...
бавя се - бавиш се, бавих се, бавил се.1. Задържам се, застоявам се.2. Мая се, протакам; не извършвам навреме.
багаж - мн. багажи, (два) багажа.1. Чанти, куфари и други опаковани вещи, с които едно лице пътува.2. Прен. Запас от знания и умения. Умст...
багажник - мн. багажници, (два) багажника.Приспособление за поставяне на багаж в/на превозно средство.
багатур - (прабълг.)Прабългарска благородническа титла.
багер - мн. багери, (два) багера.Самоходна машина за изкопаване, изгребване и изхвърляне на пръст, пясък, чакъл и под.
багерист - мн. багеристи.Работник, чиято професия е да управлява багер.
багета - (фр. baguette 'пръчица')1. Спец. Орнаменти и аксесоари във вид на пръчица.2. Муз. Палка за ударни инструменти.3. Муз. Ди...
багетизъм - (фр. baguetisme)Спец. Откриване на подземна вода, руда или метал с помощта на особена пръчка.// Същ. багетист.
багня се - багниш се, багних се, багнил се.Диал. Агня се.
багра - мн. багри.1. Предимно в художествената литература и поезията - цвят, шарка.2. Вещество за боядисване и оцветяване; боя.// прил. ба...
багреница - мн. багреници.Царска мантия от скъп тъмночервен плат през Средновековието; порфира.
багрилен - багрилна, багрилно, мн. багрилни, прил.Който багри, който е предназначен да багри. Багрилни вещества. Багрилен цех.
багря - багриш, багрих, багрил.1. Боядисвам.2. Оцветявам в червено.
бадана - Разтворена в вода бяла вар за боядисване (понякога с прибавка на хума за стабилизиране).
баданарка - мн. баданарки.Кръгла четка с дълги косми и дръжка за варосване.
баданосам - баданосаш.- вж. баданосвам.
баданосвам - баданосваш.Разг. Варосвам с баданарка.// същ. баданосване.
бадева - нареч. Разг. Даром, залудо, на вятъра.
бадем - мн. бадеми, (два) бадема.1. Южно овощно дърво с бели цветове и дребни продълговати плодове (ядки) в твърда черупка; миндал.2. Плод...
бадж - (англ. badge)Голяма значка с изображение или надпис, носена закачена на дрехата.
баджа - мн. баджи.Диал. Зидано огнище в помещение.
баджак - мн. баджаци, (два) баджака.1. Разг. Бедро на животно или човек.2. Жарг. Бедро на девойка или младеж.3. Диал. Вълна от горната част...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: