Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------- - Намерени са 712 думи от търсенето
разшумявам се - разшумяваш се, несв. и разшумя се, св. Започвам да шумя все по-силно.
рационалистка - мн. рационалистки, ж. Жена рационалист.
реалистически - реалистическа, реалистическо, мн. реалистически, прил. Реалистичен.
ревалоризация - само ед. Спец. В банковото дело — официално увеличаване паритета на съответна валута спрямо другите валути.
реванширам се - реваншираш се, несв. и св. Отплащам се, възвръщам (за) услуга, помощ и др.
регенеративен - регенеративна, регенеративно, мн. регенеративни, прил. Спец. Възстановителен.
регентствувам - регентствуваш, несв. Регентствам.
регистраторка - мн. регистраторки, ж. Жена регистратор.
регламентация - само ед. Установяване на регламент.
регламентирам - регламентираш, несв. и св.; какво. Установявам регламент; уреждам, узаконявам.
резервирам се - резервираш се, несв. и св. Проявявам въздържаност, сдържаност.
рекапитулация - само ед. 1. Кратко обобщение на нещо прочетено, извършено или казано. Па направим рекапитулация. 2. Спец. Проверка на търговски кн...
рекомунизация - само ед. Процес на постепенно връщане на комунистическа партия в структурите на властта и в икономическата система.
реконструирам - реконструираш, несв. и св.; какво. Правя реконструкция.
рентгенограма - рентгенограми, ж. Спец. Снимка с помощта на рентгенови лъчи.
реорганизатор - мн. реорганизатори, м. Човек, който извършва реорганизация.
реорганизация - мн. реорганизации, ж. Повторно организиране; преустройство, преобразуване, обновяване.
реорганизирам - реорганизираш, несв. и св.; какво. Извършвам реорганизация; преустройвам, преобразувам, променям, обновявам. Реорганизираха дейнос...
репрезентирам - репрезентираш, несв. и св.; кого/ какво. Представям, представлявам.
реставраторка - мн. реставраторки, ж. Жена реставратор.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: