Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------- - Намерени са 712 думи от търсенето
диференциация - мн. диференциации, ж. 1. Разчленяване, разграничаване на цяло според някакви различия. Класова диференциация. 2. Спец. В езикознан...
докиселява ми - (или ти, му, й, ни, ви, им), несв. и докиселее ми, св.; безл. 1. Става ми кисело в устата. 2. Прен. Става ми неприятно, обхваща ме...
домоуправител - домоуправителят, домоуправителя, мн. домоуправители, м. 1. Човек, натоварен да се грижи за административните въпроси в голяма жили...
дострашава ме - (или те, го, я, ни, ви, ги), несв. и дострашее ме, се.; безл. Внезапно ме обхваща страх.
експроприация - само ед. Спец. Принудително изземване на частно имущество от държавата.
експроприирам - експроприираш, несв. и се.; какво. Извършвам експроприация.
електрокарист - мн. електрокаристи, м. Работник, който обслужва електрокар.
желатинизирам - желатинизираш, несв. и се.; какво. Превръщам колоиден разтвор в желатин. — желатинизирам се. Превръщам се в желатин.
жизнерадостен - жизнерадостна, жизнерадостно, мн. жизнерадостни, прил. Който се радва на живота; бодър, весел.
жонгльорствам - жонгльорстваш, несв.: какво. Жонглирам (във 2 знач.).
журналистичен - журналистична, журналистично, мн. журналистични, прил. Който се отнася до журналист; журналистически. Журналистичен талант.
завървявам се - завървяваш се, несв. и завървя се, св. Разг. Само в мн. или в трето лице, ед. За множество - започваме да вървим или да минаваме п...
застрашителен - застрашителна, застрашително, мн. застрашителни, прил. Който застрашава, крие заплаха. Застрашително писмо. Застрашителни вълни.
звездообразен - звездообразна, звездообразно, мн. звездообразни, прил. Звездовиден.
злодействувам - злодействуваш, несв. Злодействам.
забележителен - забележителна, забележително, мн. забележителни, прил. 1. Който се откроява от другите, интересен, изтъкнат, известен. Забележител...
завечерява се - несв. и завечери се, св. Настъпва вечерта, мръква се.
завоевателски - завоевателска, завоевателско, мн. завоевателски, прил. 1. Който е на завоевател. 2. Завоевателен.
задоволителен - задоволителна, задоволително, мн. задоволителни, прил. Който задоволява за известни условия или обстоятелства. Успехът и по матема...
заинатявам се - заинатяваш се, несв. и заинатя се, св. 1. Започвам да се инатя. 2. Проявявам инат. Заинати се и се ожени за него.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: