Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------- - Намерени са 712 думи от търсенето
водопроводчик - мн. водопроводчици.Работник, специалист по монтиране и поддържане на водопроводни инсталации.
военнопленник - мн. военнопленници, м.Военнослужещ, взет в плен.// прил. военнопленнически.
волеизявление - мн. волеизявления, ср.Изразяване на собствена воля, на желание.
гурбетчийство - само ед.Живот и дейност на гурбетчия.
геоморфология - (по гео- + морфология)Геогр. Наука за произхода и развитието на земеповърхностните форми.
дезертьорство - мн. дезертьорства, ср. Проява на дезертьор.
единомишленик - мн. единомишленици, м. Лице, с което имаме единомислие.
електропровод - мн. електропроводи, (два) електропровода, м. Проводник за пренасяне на електрически ток на разстояние. // прил. електропроводен, е...
единодействие - само ед. Съгласуваност и единство в действията, работата.
експресионист - мн. експресионисти, м. Творец — последовател на експресионизма.
електричество - само ед. 1. Вид енергия, получавана от движението и взаимодействието на атомните частици (електрони, позитрони и протони). 2. Тази...
електроженист - мн. електроженисти, м. Работник, който работи с електрожен.
енциклопедист - мн. енциклопедисти, м. Човек, който се отличава с енциклопедизъм.
епидемиология - само ед. Спец. В медицината — дял от медицината, в който се изучават заразните болести. // прил. епидемиологичен, епидемиологична,...
жертвоготовен - жертвоготовна, жертвоготовно, мн. жертвоготовни, прил. Който е готов да прави жертва (в 3 знач.). // същ. жертвоготовност, жертвог...
железодобивен - железодобивна, железодобивно, мн. железодобивни, прил. Който се отнася до добиване на желязо. Железодобивна промишленост.
жизнеспособен - жизнеспособна, жизнеспособно, мн. жизнеспособни, прил. Който е способен да живее, да съществува и да се развива.
зловиди ми се - мин. св. зловидя ми се, мин. прич. зловидял ми се, св. — вж. зловижда ми се.
змиеукротител - змиеукротителят, змиеукротителя, мн. змиеукротители, м. Човек, който дресира и показва публично змии.
идолослужител - идолослужителят, идолослужителя, мн. идолослужители, м. 1. Езически жрец, който извършва служене на идоли. 2. Човек, който служи п...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: