Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------- - Намерени са 712 думи от търсенето
треторазреден - треторазредна, треторазредно, мн. треторазредни, прил. 1. Който е от трети разред. 2. Който е от нисък разред, от ниска класа. Тре...
удостоверявам - удостоверяваш, несв. и удостоверя, св. Свидетелствам, доказвам, показвам. Документът удостоверява образованието. Свидетелите удост...
укоренявам се - укореняваш се, несв. и укореня се, св. Разг. За растение — хващам корени.
ултравиолетов - ултравиолетова, ултравиолетово, мн. ултравиолетови, прил. Спец. Във физиката за лъчи — който лежи зад виолетовата граница на филтъ...
умилостивявам - умилостивяваш, несв. и умилостивя, св.; кого. Повлиявам да стане милостив, да влезе в положението ми; затрогвам. — умилостивявам с...
умиротворявам - умиротворяваш, несв. и умиротворя, св. Въвеждам мир, ред, спокойствие. Умиротворявам въстаналите райони. // същ. умиротворяване, с...
умозаключавам - умозаключаваш, несв. и умозаключа, св. Правя умозаключение. От това умозаключавам, че престъпникът е влязъл през прозореца.
умозаключение - мн. умозаключения, ср. Заключение, направено на основата на няколко съждения. Правя умозаключение.
умопомрачавам - умопомрачаваш, несв. и умопомрача, св.; кого. Разстройвам разсъдъка, подлудявам. // прил. умопомрачен, умопомрачена, умопомрачено,...
умопомрачение - само ед. 1. Побърканост, неспособност за разбиране; лудост. 2. Прен. Силно объркване, заслепление, вълнение. Изпадам в умопомрачен...
уравновесявам - уравновесяваш, несв. и уравновеся, св.; какво. Привеждам в равновесие; изравнявам, балансирам. Уравновесявам двете страни на везни...
усамотявам се - усамотяваш се, несв. и усамотя се, св. 1. Живея сам; уединявам се, изолирам се. Усамотил се е в голямата къща от няколко години. 2...
учителствувам - учителствуваш. Учителствам.
фантасмагория - мн. фантасмагории, ж. 1. Причудливо фантастично видение. 2. Разг. Пренебр. Измислица, приумица, небивалица. Няма да слушам разни ф...
фейлетонистка - мн. фейлетонистки, ж. Жена фейлетонист.
физиономистка - мн. физиономистки, ж. Жена физиономист.
фолклористика - само ед. Спец. Наука за фолклора.
фосфоресцирам - фосфоресцираш, несв. и св. Излъчвам слаба светлина; блещукам. // същ. фосфоресциране, ср.
фотолюбителка - мн. фотолюбителки, ж. Жена фотолюбител.
фундаментален - фундаментална, фундаментално, мн. фундаментални, прил. Който е в основата; основополагащ, основен. Фундаментална наука. Фундамента...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: