Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------- - Намерени са 712 думи от търсенето
семейственост - семействеността, само ед., ж. Злоупотреба със служебното положение, при която ръководно лице назначава на работа при себе си свои ...
сенникоцветен - сенникоцветна, сенникоцветно, мн. сенникоцветни, прил. • Сенникоцветни растения. Спец. Семейство растения, чиито цветове са разпол...
сервитьорство - само ед. Занятие на сервитьор.
скоропостижен - скоропостижна, скоропостижно, мн. скоропостижни, прил. Който застига бързо, неочаквано; внезапен. Скоропостижна смърт. Скоропостиж...
снизходителен - снизходителна, снизходително, мн. снизходителни, прил. 1. Който не е много взискателен; отстъпчив, нестрог. Снизходителен учител. ...
средновековие - само ед. Средните векове. // прил. средновековен, средновековна, средновековно, мн. средновековни.
стихосложение - мн. стихосложения, ср. Спец. Система на организация на мерената реч във връзка с ударения, паузи, ритъм, рима, строфа. Силабическо...
тежкоподвижен - тежкоподвижна, тежкоподвижно, мн. тежкоподвижни, прил. Който се движи или се придвижва трудно, тежко; трудноподвижен. // същ. тежк...
термоустойчив - термоустойчива, термоустойчиво, мн. термоустойчиви, прил. Който не се влияе от промени в температурата. Термоустойчив материал. //...
тригонометрия - само ед. Спец. Дял от геометрията, който изучава съотношенията между страните и ъглите на триъгълника. // прил. тригонометричен, т...
трудоспособен - трудоспособна, трудоспособно, мн. трудоспособни, прил. Който е способен да се труди. Трудоспособно население. // същ. трудоспособн...
удостоверение - мн. удостоверения, ср. 1. Документ, който доказва, показва нещо. Удостоверение за правоспособност на шофьор. Удостоверение за ражд...
умиротворител - умиротворителят, умиротворителя, мн. умиротворители, м. Този, който въвежда мир, спокойствие, разбирателство. Този цар влязъл в ис...
фоторепортьор - мн. фоторепортьори, м. Остар. Фоторепортер.
хигроскопичен - хигроскопична, хигроскопично, мн. хигроскопични, прил. Който лесно всмуква, поема влага. Хигроскопичен памук. // съш. хигроскопичн...
човекоподобен - човекоподобна, човекоподобно, мн. човекоподобни, прил. Който прилича на човек. Човекоподобна маймуна.
луминесценция - само ед. Спец. В електротехниката - светлинно явление при твърди, течни и газообразни вещества - излъчване на светлина от студено ...
перпендикуляр - мн. перпендикуляри, (два) перпендикуляра, м. Права линия, която образува прав ъгъл с друга линия или с равнина; отвее. // прил. пе...
предубеждение - мн. предубеждения, ср. Предварително изградено отрицателно отношение към нещо (обикн. несправедливо).
преувеличение - мн. преувеличения, ср. Невярно представяне на нещата в уголемен вид.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: