Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------- - Намерени са 712 думи от търсенето
предчуствувам - предчувствуваш, несв. Предчувствам.
проанализирам - проанализираш, несв. и св.; какво. Анализирам докрай.
пропагандатор - мн. пропагандатори, м. Човек, който се занимава с пропаганда; пропагандист. // прил. пропагандаторски, пропагандаторска, пропаганд...
палеонтология - само ед. Наука за вкаменелите изкопаеми животни и растения и за развитието на живата природа през различните епохи.
панаирджийски - панаирджийска, панаирджийско, мн. панаирджийски, прил. 1 .Разг. Който се отнася до панаир. Панаирджийски стоки. 2. Прен. Разг. Иро...
паникьосам се - паникьосаш се, св. — вж. паникьосвам се.
паралелепипед - мн. паралелепипеди, (два) паралелепипеда, м. Спец. Геометрическа фигура с шест стени, които са две по две успоредни и равни.
парламентарен - парламентарна, парламентарно, мн. парламентарни, прил. 1. Който се отнася до парламент. Парламентарни избори. 2. В който ръководна...
пастьоризирам - пастьоризираш, несв. и св.; какво. Спец. Обезвреждам течности чрез загряване до определена температура и охлаждане. Пастьоризирам ...
педагогически - педагогическа, педагогическо, мн. педагогически, прил. Който се отнася до педагог и педагогика. Педагогическо образование. Педагог...
пневматически - пневматическа, пневматическо, мн. пневматически, прил. Пневматичен.
повествование - мн. повествования, ср. Обикн. ед. Свързан разказ за нещо.
повествовател - повествователят, повествователя, мн. повествователи, м. Остар. Разказвач; белетрист. // прил. повествователен, повествова-елна, по...
повествувател - повествувателят, повествувателя, мн. повествуватели, м. Повествовател.
погражданя се - погражданиш се, мин. св. погражданих се, мин. прич. погражданил се, св. — вж. погражданявам се.
подвизавам се - подвизаваш се, несв. 1. Проявявам се в определена област на обществения живот. Подвизавам се в политиката. 2. Ирон. Осъществявам п...
подкокоросвам - подкокоросваш, несв. и подкокоросам, св.; кого. Разг. Подстрекавам, подбуждам.
подкрадвам се - подкрадваш се, несв. и подкрадна се, св. Промъквам се към нещо тихо, незабелязано, крадешком.
подмилквам се - подмилкваш се, несв. Прекалено любезен съм с някого, за да извлека полза; угоднича, подмазвам се.
подразделение - мн. подразделения, ср. 1. Йерархически зависим елемент на цялото. 2. Организационна или стопанска единица в състава на по-голяма ч...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: