Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------- - Намерени са 712 думи от търсенето
дактилоскопия - само ед. Спец. Дял от криминалистиката, при който се използват методи за установяване на личността по отпечатъци от пръстите.
дезинфектирам - дезинфектираш, несв. и св. Извършвам дезинфекция.
дезинфекцирам - дезинфекцираш, несв. и св. Дезинфектирам.
дезинформирам - дезинформираш, несв. и св.; кого. Въвеждам в заблуждение, като давам лъжлива информация.
дезориентация - мн. дезориентации, ж. 1. Изгубване на посоката на движение или на знанието за положение в пространството. 2. Прен. Състояние на не...
дезориентирам - дезориентираш, несв. и св. Лишавам от правилна ориентация; заблуждавам.
декомпенсация - само ед. Спец. В медицината — състояние, при което орган или цял организъм не може да изпълнява нормалните си функции.
демаркационен - демаркационна, демаркационно, мн. демаркационни, прил. Който установява, определя граница; разделителен, разграничителен. • Демарк...
демобилизация - мн. демобилизации, ж. 1. Освобождаване, разпускане на мобилизирани военни части. 2. Прен. Отпуснато, пасивно състояние; липса на ж...
демобилизирам - демобилизираш, несв. и св.; кого/какво. Извършвам демобилизация. След края на военните занятия ги демобилизираха. Неуспехът го дем...
деморализирам - деморализираш, несв. и св.; кого. Правя неморален; покварявам, развращавам.
диакритически - диакритическа, диакритическо, мн. диакритически, прил. Диакритичен.
диалектически - диалектическа, диалектическо, мн. диалектически, прил. Диалектичен.
диалектология - само ед. Дял от езикознанието, който изучава и систематизира диалектите на един език.
дипломирам се - дипломираш се, несв. Получавам диплома за завършено средно или висше образование.
дискриминация - мн. дискриминации, ж. Ограничаване на правата или лишаване от права на група граждани по някакъв признак. Расова дискриминация. //...
дискриминирам - дискриминираш, несв. и св.; кого. Извършвам дискриминация; поставям в неравно положение, като ограничавам правата.
дисциплинарен - дисциплинарна, дисциплинарно, мн. дисциплинарни, прил. Който се отнася до поддържането на дисциплината, до санкциониране при наруш...
дисциплиниран - дисциплинирана, дисциплинирано, мн. дисциплинирани, прил. Който спазва дисциплината; възпитан. Дисциплиниран ученик. // същ. дисци...
диференциален - диференциална, диференциално, мн. диференциални, прил. 1. Който се отнася до диференциал (в 1 знач.). Диференциално смятане. 2. Ко...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: